Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

Mediante este servizo pode vostede recibir gratuitamente no seu enderezo de correo electrónico avisos sobre os novos procedementos que se publican na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia.


Tipo de organismo

Todos os tipos de organismos
Consellerías
Organismos autónomos
Entes públicos
Empresas públicas
Fundacións
Administración local
Universidades
Axencias públicas autonómicas
Entidades de dereito público
Consorcios
Outros
Parlamento de Galicia
Valedor do pobo

Tipo de procedemento

Todos os procedementos
Abertos
Negociados sen publicidade
Negociados con publicidade
Restrinxidos
Diálogo competitivo

Tipo de contrato

Todos os tipos de contratos
Obras
Concesión de obras públicas
Subministro
Servizos
Xestion de servizos públicos
Administrativo especial
Outros
Contrato de colaboración entre sector público e sector privado

Reciba todas as novidades de contratación por correo electrónico:

Avisar das modificacións / cambios de estado
FEDER