Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

Busca de publicacións de licitacións cos seguintes criterios:

Órgano de contratación Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) Estado do procedemento pendente de adxudicar 

Se o desexa, pode volver realizar outra busca

Volver a criterios da busca
10 20 30

Amósanse os seguintes resultados de busca:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
Id: 130562
Subministración da ampliación e reconfiguración de sistemas de almacenamento para a Xunta de Galicia, cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020 (expdte. 2017/PA/0017) 1.735.537,19 €
sen IVE
Id: 113362
Servizo para a elaboración do plan tecnolóxico de modernización da xestión ambiental en Galicia, cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020 (2017/PA/0019) 40.134,30 €
sen IVE
Id: 110984
Servizo de desenvolvemento, implantación e posta en funcionamento do Rexistro único de laboratorios e entidades de control de calidade da edificación de Galicia (RULECCE). (expte.: 2017/PA/0020) 50.223,14 €
sen IVE
Id: 109738
Servizo de soporte especializado en normas, estándares e difusión da axenda dixital de Galicia (expte: 2017/PA/0018) 207.900,00 €
sen IVE
Id: 102340
Servizo de implantación da Administración Electrónica Xudicial en Galicia, cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020 (EXPTE.: 2017/PA/0012) 369.900,00 €
sen IVE
Id: 101565
Servizo de apoio técnico para a coordinación e xestión de infraestruturas tecnolóxicas comúns da Xunta de Galicia (expediente: 2017/PA/0009) 412.776,00 €
sen IVE
Id: 101073
Servizo de apoio técnico ao desenvolvemento do proxecto Primare financiado polo PO Plurirregional FEDER POCINT (expediente 2017/PA/0011) 618.750,00 €
sen IVE
Id: 94019
Subministración e posta en marcha dun sistema de identificación mediante RFID en bibliotecas dependentes da Xunta de Galicia, cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 (expediente 2017/PA/0010) 337.780,00 €
sen IVE
Id: 93967
Subministración de equipamento de videoconferencia para a Administración de Xustiza en Galicia (Expte. 2017/PA/0006) 206.500,00 €
sen IVE

Para máis información: contratacionmit@xunta.gal

FEDER