Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

Busca de publicacións de licitacións cos seguintes criterios:

Órgano de contratación Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) Estado do procedemento pendente de adxudicar 

Se o desexa, pode volver realizar outra busca

Volver a criterios da busca
10 20 30

Amósanse os seguintes resultados de busca:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
Id: 93990
Servizo de mantemento e soporte especializado do sistema de tradución automatizada da administración pública galega (expediente 2017/PA/0004). 104.400,00 €
sen IVE
Id: 75786
Servizo de soporte das plataformas corporativas de arquitecturas orientadas a sevizos (SOA) da xunta de Galicia (expte: 63/2016) 115.702,48 €
sen IVE
Id: 65614
Servizo de evolución da plataforma de información de Turismo de Galicia cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operatifo Feder Galicia 2014-2020 (expediente 64/2016) 1.105.528,00 €
sen IVE
Id: 65606
Servizo de desenvolvemento de ferramentas para a tramitación electrónica integral da Xunta de Galicia,cofinanciado nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo feder Galicia 2014-2020 (Expediente 69/2016) 2.212.320,00 €
sen IVE
Id: 56288
Subministración e xestión integral de medios de dixitalización e impresión de documentos en centros da Xunta de Galicia (expte.: 62/2016) 11.788.196,40 €
sen IVE
Id: 41699
Subministración de electrónica de comunicacións para edificios administrativos da Xunta de Galicia, cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020 (Expte. 55/2016) 520.658,00 €
sen IVE
Id: 26501
Servizo de desenvolvemento de diversos servizos de difusión de repositorios en lingua galega, cofinanciado polo non 80% Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (expediente.: 31/2016) 149.355,37 €
sen IVE

Para máis información: amtega@xunta.es

FEDER