Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

Busca de publicacións de licitacións cos seguintes criterios:

Órgano de contratación Secretaría Xeral da Igualdade (Vicepresidencia e Cons. De Presidencia, Admóns. Públicas e Xustiza) Estado do procedemento pendente de adxudicar 

Se o desexa, pode volver realizar outra busca

Volver a criterios da busca
Non se atopan resultados da busca, revise os criterios aplicados na mesma.
FEDER