Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

Busca de publicacións de licitacións cos seguintes criterios:

Órgano de contratación Ente Público Empresarial Augas de Galicia Estado do procedemento pendente de adxudicar 

Se o desexa, pode volver realizar outra busca

Volver a criterios da busca
10 20 30

Amósanse os seguintes resultados de busca:

Ente Público Empresarial Augas de Galicia
Id: 167297
DOG 2017-05-31
Perfil 2017-05-31
Apoio técnico no proceso de redacción do proxecto construtivo da obra de mellora do sistema de abastecemento en Noia (A Coruña).OH.215.1129. O obxecto desta contratación cofinanciarase pola Unión Europea a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) nun 75% do gasto elexible, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) Galicia 2014-2020. A actuación enmárcase dentro do Programa de Desenvolvemento Rural na Medida 07 Servizos básicos e renovación de poboacións en zonas rurais , Submedida 7.2 Apoio ós investimentos na creación, mellora ou ampliación de todo tipo de pequenas infraestruturas, incluidos os investimentos en enerxías renovables e aforro enerxético e Prioridade 6 de Desenvolvemento Rural Fomentar a inclusión social, a redución da pobreza e o desenvolvemento económico nas zonas rurais . Europa inviste no rural. Procedemento documentalmente simplificado. 59.371,34 €
sen IVE
Id: 164675
DOG 2017-05-24
Perfil 2017-05-24
Apoio técnico no proceso de redacción do proxecto construtivo da obra de mellora do sistema de abastecemento e saneamento público nas parroquias de Sendelle e Ameixeira, no concello de Crecente (Pontevedra). OH.536.1123. O obxecto desta contratación cofinanciarase pola Unión Europea a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) nun 75% do gasto elexible, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) Galicia 2014-2020. A actuación enmárcase dentro do Programa de Desenvolvemento Rural na Medida 07 Servizos básicos e renovación de poboacións en zonas rurais , Submedida 7.2 Apoio ós investimentos na creación, mellora ou ampliación de todo tipo de pequenas infraestruturas, incluidos os investimentos en enerxías renovables e aforro enerxético e Prioridade 6 de Desenvolvemento Rural Fomentar a inclusión social, a redución da pobreza e o desenvolvemento económico nas zonas rurais . Europa inviste no rural. Procedemento documentalmente simplificado. 36.676,25 €
sen IVE
Id: 164496
Perfil 2017-05-18
Execución da actuación de remate da rede de abastecemento no Val de San Vicente. Arnoia (Ourense).OH.232.816. O obxecto desta contratación cofinanciarase pola Unión Europea a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) nun 75% do gasto elexible, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) Galicia 2014-2020. A actuación enmárcase dentro do Programa de Desenvolvemento Rural na Medida 07 Servizos básicos e renovación de poboacións en zonas rurais , Submedida 7.2 Apoio ós investimentos na creación, mellora ou ampliación de todo tipo de pequenas infraestruturas, incluidos os investimentos en enerxías renovables e aforro de enerxía e Prioridade 6 de Desenvolvemento Rural Fomentar a inclusión social, a redución da pobreza e o desenvolvemento económico nas zonas rurais . Europa inviste no rural. 136.724,38 €
sen IVE
Id: 164495
Perfil 2017-05-18
Rede separativa de saneamento e pluviais no núcleo de Lestrobe: Barrio de Arriba, Rúas Trasmuro e Lestrobe de Abaixo. Dodro (A Coruña). OH.315.1111. O obxecto desta contratación cofinanciarase pola Unión Europea a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) nun 75% do gasto elexible, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) Galicia 2014-2020. A actuación enmárcase dentro do Programa de Desenvolvemento Rural na Medida 07 Servizos básicos e renovación de poboacións en zonas rurais , Submedida 7.2 Apoio ós investimentos na creación, mellora ou ampliación de todo tipo de pequenas infraestruturas, incluidos os investimentos en enerxías renovables e aforro de enerxía e Prioridade 6 de Desenvolvemento Rural Fomentar a inclusión social, a redución da pobreza e o desenvolvemento económico nas zonas rurais . Europa inviste no rural. 168.849,49 €
sen IVE
Id: 162387
DOG 2017-05-12
Perfil 2017-05-12
Apoio técnico no proceso de redacción do estudo de impacto ambiental e do anteproxecto da obra de conduccións xerais e nova estación depuradora de augas residuais de Foz. Foz (Lugo). OH.327.668. Esta actuación cofinanciarase pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) nun 80% no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020. Obxectivo temático 6 "conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos, Prioridade de investimento 6.2 "o investimento no sector da auga para cumprior os requistios do acervo da Unión en materia de medio ambiente e para abordar as necesidades, determinadas polos Estados membros, dun investimento que vaia máis alá de ditos requisitos", obxectivo específico 6.2.1 "culminar os requisitos da Directiva Marco da Auga a través do investimento en infraestructuras de saneamento, depuración e reutilización de augas residuais, e mellora da calidade da auga. Actuación 6.2.1.2 (segundo o documento Criterios e Procedementos de Selección de Operacións (CPSO)) "Reforma e optimización dos sistemas de saneamento das rías galegas". Unha maneira de facer Europa. Procedemento documentalmente simplificado. 73.078,61 €
sen IVE
Id: 159159
DOG 2017-05-08
Perfil 2017-05-08
Apoio técnico no proceso de redacción do proxecto construtivo da obra de mellora do sistema de abastecemento en Betanzos (A Coruña).OH.215.1130. O obxecto desta contratación cofinanciarase pola Unión Europea a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) nun 75% do gasto elexible, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) Galicia 2014-2020. O 25% restante do gasto elexible cofinanciarase por Augas de Galicia nun 17,50% e polo Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente nun 7,50%. A actuación enmárcase dentro do Programa de Desenvolvemento Rural na Medida 07 Servizos básicos e renovación de poboacións en zonas rurais , Submedida 7.2 Apoio ós investimentos na creación, mellora ou ampliación de todo tipo de pequenas infraestruturas, incluidos os investimentos en enerxías renovables e aforro enerxético e Prioridade 6 de Desenvolvemento Rural Fomentar a inclusión social, a redución da pobreza e o desenvolvemento económico nas zonas rurais . Europa inviste no rural. Procedemento documentalmente simplificado. 52.849,75 €
sen IVE
Id: 147933
BOE 2017-04-25
DOG 2017-04-20
Perfil 2017-04-12
Asistencia técnica á dirección de explotación de estacións depuradoras de augas residuais na comunidade autónoma de Galicia 2017. Procedemento documentalmente simplificado. 2.154.449,40 €
sen IVE
Id: 136853
BOE 2017-03-27
DOG 2017-03-24
Perfil 2017-03-17
Asesoramento e colaboración con Augas de Galicia na xestión do canon da auga e do coeficiente de vertedura. OH.988.385. Procedemento documentalmente simplificado. 842.811,07 €
sen IVE
Id: 116004
DOG 2017-03-07
Perfil 2017-03-07
Asistencia técnica á dirección facultativa de obra hidráulica na execución da optimización do funcionamento dos bombeos de Temple e Pasaxe mediante a construcción dun sifón na ría do Burgo. Oleiros (A Coruña).OH.915.1126. Esta actuación cofinanciarase pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) nun 80% no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020. Obxectivo temático 6 "conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos, Prioridade de investimento 6.2 "o investimento no sector da auga para cumprior os requistios do acervo da Unión en materia de medio ambiente e para abordar as necesidades, determinadas polos Estados membros, dun investimento que vaia máis alá de ditos requisitos", obxectivo específico 6.2.1 "culminar os requisitos da Directiva Marco da Auga a través do investimento en infraestructuras de saneamento, depuración e reutilización de augas residuais, e mellora da calidade da auga. Actuación 6.2.1.2 (segundo o documento Criterios e Procedementos de Selección de Operacións (CPSO)) "Reforma e optimización dos sistemas de saneamento das rías galegas". Unha maneira de facer Europa. Procedemento documentalmente simplificado 87.676,97 €
sen IVE
Id: 103115
DOG 2017-01-30
Perfil 2017-01-30
Contrato de servizo de asistencia técnica á dirección facultativa de obra hidráulica na execución da mellora da estación de bombeo de Lameira en Marín. Marín (Pontevedra).OH.936.1120. Esta actuación cofinanciarase pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) nun 80% no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020. Obxectivo temático 6 "conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos, Prioridade de investimento 6.2 "o investimento no sector da auga para cumprior os requistios do acervo da Unión en materia de medio ambiente e para abordar as necesidades, determinadas polos Estados membros, dun investimento que vaia máis alá de ditos requisitos", obxectivo específico 6.2.1 "culminar os requisitos da Directiva Marco da Auga a través do investimento en infraestructuras de saneamento, depuración e reutilización de augas residuais, e mellora da calidade da auga. Actuación 6.2.1.2 (segundo o documento Criterios e Procedementos de Selección de Operacións (CPSO)) "Reforma e optimización dos sistemas de saneamento das rías galegas". Unha maneira de facer Europa. Procedemento documentalmente simplificado 50.259,93 €
sen IVE
FEDER