Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

Busca de procedementos en fase de formalización cos seguintes criterios:

Estado do procedemento formalizado Órgano de contratación Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (SEAGA) Importe licitación 

Se o desexa, pode volver realizar outra busca

Volver a criterios da busca
10 20 30

Amósanse os seguintes resultados de busca:

Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (SEAGA)
Id: 50821
(REFERENCIA: PAH/003/16) CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS SUCESIVOS, POR LOTES Y PRECIOS UNITARIOS, DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS, MEDIANTE ACUERDO MARCO, CON VARIAS EMPRESAS, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. (SEAGA) 592.915,00 €
sen IVE
Id: 24031
PAC001-16 CONTRATACIÓN POLO PROCEDEMENTO ABERTO O SERVIZO DE TRANSPORTE MEDIANTE EMBARCACIÓN DE MOLUSCOS PROCEDENTES DE ZONAS DECLARADAS C NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA, DENDE O PEIRAO A OS LUGARES DE REINSTALACIÓN PARA A EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. (SEAGA) COFINANCIADA CO FONDO EUROPEO MARITIMO E DA PESCA DA UNIÓN EUROPEA. 132.000,00 €
sen IVE
Id: 24032
PAC/002/16 CONTRATACIÓN POLO PROCEDEMENTO ABERTO O SERVIZO TRANSPORTE DE MOLUSCOS DESDE LONXA A PEIRAO DE ZONA DE REINSTALACIÓN E VICEVERSA DE MOLUSCOS PROCEDENTES DE ZONAS DECLARADAS C NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA, PARA A EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. (SEAGA), COFINANCIADA CO FONDO EUROPEO MARITIMO E DA PESCA DA UNIÓN EUROPEA. 102.000,00 €
sen IVE
Id: 24033
PAC/003/16 CONTRATACIÓN POLO PROCEDEMENTO ABERTO O SERVIZO DE VIXILANCIA DOS ESTABLECEMENTOS ONDE SE ENCONTRAN REINSTALADOS OS MOLUSCOS PROCEDENTES DE ZONAS DECLARADAS C NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA, PARA A EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. (SEAGA) COFINANCIADA CO FONDO EUROPEO MARITIMO E DA PESCA DA UNIÓN EUROPEA. 156.950,00 €
sen IVE
Id: 23210
PAC/005/15 CONTRATACIÓN POLO PROCEDEMENTO ABERTO E CONTRATACIÓN SIMPLIFICADA DA OBRA DE EXECUCIÓN DE REDE DE ILUMINACIÓN PARA CAMIÑOS DO BOSQUE DE GALICIA (MONTE GAIÁS ‐ SANTIAGO DE COMPOSTELA) PARA A EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. (SEAGA). 226.398,29 €
sen IVE
Id: 23478
PAC/007/15 CONTRATACIÓN POLO PROCEDEMENTO ABERTO E CONTRATACIÓN SIMPLIFICADA O SERVIZO DE TRANSPORTE MEDIANTE EMBARCACIÓN DE MOLUSCOS PROCEDENTES DE ZONAS DECLARADAS “C” NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA, DENDE O PEIRAO A OS LUGARES DE REINSTALACIÓN PARA A EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. (SEAGA) COFINANCIADA CON FONDOS FEP DA UNION EUROPEA (DENTRO DO EIXO 3, MEDIDA 3.1 DO PROGRAMA OPERATIVO DO FEP 2017-2013).. 36.300,00 €
sen IVE
Id: 23481
PAC/008/15 CONTRATACIÓN POLO PROCEDEMENTO ABERTO O SERVIZO TRANSPORTE DE MOLUSCOS DESDE LONXA A PEIRAO DE ZONA DE REINSTALACIÓN E VICEVERSA DE MOLUSCOS PROCEDENTES DE ZONAS DECLARADAS “C” NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA, PARA A EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. (SEAGA) COFINANCIADA CON FONDOS FEP DA UNION EUROPEA (DENTRO DO EIXO 3, MEDIDA 3.1 DO PROGRAMA OPERATIVO DO FEP 2017-2013). 25.500,00 €
sen IVE
Id: 23482
PAC009-15 CONTRATACIÓN POLO PROCEDEMENTO ABERTO O SERVIZO DE VIXILANCIA DOS ESTABLECEMENTOS ONDE SE ENCONTRAN REINSTALADOS OS MOLUSCOS PROCEDENTES DE ZONAS DECLARADAS “C” NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA, PARA A EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. (SEAGA) COFINANCIADA CON FONDOS FEP DA UNION EUROPEA (DENTRO DO EIXO 3, MEDIDA 3.1 DO PROGRAMA OPERATIVO DO FEP 2017-2013).. 39.560,00 €
sen IVE
Id: 23235
PAC003-15: CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓNS SUCESIVAS POR PREZOS UNITARIOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN E XESTIÓN DE EMBARCACIÓNS CON LOCALIZADORES GSM/GPRS MEDIANTE ACORDO MARCO CUN ÚNICO SUBMINISTRADOR POR PROCEDEMENTO ABERTO PARA A EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. (SEAGA) cofinanciados dentro do eixo3, medida 3.2 do programa operativo do . Fondo Europeo da Pesca (FEP) (2007-2013) 99.160,20 €
sen IVE
Id: 22904
PAC/004/15: CONTRATACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO Y CONTRATACIÓN SIMPLIFICADA DE LA OBRA DE EJECUCIÓN DE CAMINOS EN LA ZONA DE CONCENTRACION PARCELARIA DE VAL DE CAMBA EN EL CONCELLO DE RODEIRO (PONTEVEDRA) PARA LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. (SEAGA). 608.716,88 €
sen IVE

Para máis información: admin@epseaga.com

FEDER