Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

Busca de procedementos en fase de formalización cos seguintes criterios:

Estado do procedemento formalizado Órgano de contratación Concello de Marín Importe licitación 

Se o desexa, pode volver realizar outra busca

Volver a criterios da busca
10 20 30

Amósanse os seguintes resultados de busca:

Concello de Marín
Id: 72182
Perfil 2016-10-14
Reposición de pavimentos no rural de Marín 2016 91.487,20 €
sen IVE
Id: 72181
Perfil 2016-10-14
Subministración de dous lote de "Maquinaria para os servizos de Obras e de Limpeza Viaria do Concello de Marín" 48.400,00 €
sen IVE
Id: 72180
Perfil 2016-10-14
Suministración e instalación da sinalización descrita no "Plan de sinalización de Recursos Turísticos do Concello de Marín" 42.373,31 €
sen IVE
Id: 76832
Perfil 2016-11-07
Mellora da eficacia enerxética das instalación de iluminación en edificios mancipáis no termo municipal de Marín 34.906,90 €
sen IVE
Id: 44430
Perfil 2016-06-23
Reposición de pavimentos en camiños do rural de Marín 146.013,05 €
sen IVE
Id: 65604
Perfil 2016-09-19
RECONSTRUCCIÓN DE PONTE E URBANIZACIÓN DA RÚA PONTE ZAPAL 198.788,65 €
sen IVE
Id: 58062
Perfil 2016-08-09
HUMANIZACIÓN DA RÚA CONCEPCIÓN ARENAL, ENTRE A RÚA JAIME JANER E A RÚA SOL 129.868,73 €
sen IVE
Id: 32357
Perfil 2016-06-07
BOP 2016-06-03
CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE INFORMACIÓN E ASESORAMENTO XURÍDICO ÁS PERSOAS USUARIAS DO CIM" 11.570,25 €
sen IVE
Id: 27046
Perfil 2016-05-12
BOP 2016-05-12
Concesión administrativa do uso privativo dun "Quiosco na finca Briz" 675,54 €
sen IVE
Id: 26563
Perfil 2016-04-29
BOP 2016-04-27
OUTORGAMENTO DA AUTORIZACIÓN PARA EXPLOTACIÓN DE QUIOSCO DE TEMPADA 2016 - LOTE 7 QUIOSCO PRAIA DE LOIRA. 2.480,00 €
sen IVE

Para máis información: contratos@concellodemarin.es

FEDER