Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

Busca de procedementos en fase de formalización cos seguintes criterios:

Estado do procedemento formalizado Órgano de contratación Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) Importe licitación 

Se o desexa, pode volver realizar outra busca

Volver a criterios da busca

Amósanse os seguintes resultados de busca:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
Id: 39510
Servizo de desenvolvemento e coordinación dos cadros de indicadores na arquitectura dos sistemas de análise corporativos no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020 (expte.: 35/2016) 645.300,00 €
sen IVE
Id: 62422
Servizo de mantemento, evolución, e soporte especializado de diversos sistemas dependentes da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (expediente 58/2016) 201.600,00 €
sen IVE
Id: 50824
Servizo de xestión de ciclo de vida de aplicacións (expediente 59/2016) 447.040,00 €
sen IVE
Id: 62424
Servizo de administración de sistemas e consolidación do CPDI da Xunta de Galicia (expte.: 66/2016) 2.797.650,00 €
sen IVE
Id: 27295
Servizo de auditoría e vixilancia da ciberseguridade na Xunta de Galicia (expediente: 38/2016) 494.000,00 €
sen IVE
Id: 32981
Acordo marco cun único empresario para a subministración de bens de forma sucesiva e por prezo unitario de cableados estruturados para a rede corporativa da Xunta de Galicia (Expediente 54/2016) 1.487.603,31 €
sen IVE
Id: 57864
Servizo de asistencia técnica de apoio instrumental no cumprimento das obrigas de seguridade da información do organismo pagador dos fondos europeos agrícolas (FOGGA), cofinanciado polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) (expediente 70/2016) 123.966,93 €
sen IVE
Id: 91966
3º contrato derivado correspondente ao Lote 1: ordenador personal básico (con pantalla), do acordo marco, suxeito a regulación harmonizada, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, do subministro de equipamento informático para Departamentos da Xunta de Galicia (Expte. 33/2016), para dotación de postos dixitais en centros de formación ocupacional da Xunta de Galicia (33/2016_AM_L1_3ºCD) 422.400,00 €
sen IVE
Id: 91967
2º contrato derivado correspondente ao Lote 4: portátil avanzado, do acordo marco, suxeito a regulación harmonizada, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, do subministro de equipamento informático para Departamentos da Xunta de Galicia (Expte. 33/2016), para dotación de postos dixitais móbiles en centros de formación ocupacional da Xunta de Galicia (33/2016_AM_L4_2ºCD) 63.030,00 €
sen IVE
Id: 92655
2º contrato derivado do lote 4 do acordo marco da subministración de equipamento informático para os departamentos da Xunta de Galicia, para dotación portátiles avanzados en postos dixitais en centros de formación ocupacional da Xunta de Galicia (Expte. 33/2016_L4_2ºCD) 63.030,00 €
sen IVE

Para máis información: amtega@xunta.es

FEDER