Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

Busca de procedementos en fase de formalización cos seguintes criterios:

Estado do procedemento formalizado Órgano de contratación Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) Importe licitación 

Se o desexa, pode volver realizar outra busca

Volver a criterios da busca

Amósanse os seguintes resultados de busca:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
Id: 55913
Servizo de desenvolvemento de aplicación para a xestión das infraestruturas de cableado da Rede Corporativa da Xunta de Galicia, cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 (Expte.: 65/2016) 247.930,30 €
sen IVE
Id: 41699
Subministración de electrónica de comunicacións para edificios administrativos da Xunta de Galicia, cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020 (Expte. 55/2016) 520.658,00 €
sen IVE
Id: 101078
Servizo para a elaboración do plan tecnolóxico de modernización do transporte público en Galicia, cofinanciado nun 80 % polo Fondo europeo de Desenvolvemento rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (expediente 2017/PA/0013) 40.134,30 €
sen IVE
Id: 65606
Servizo de desenvolvemento de ferramentas para a tramitación electrónica integral da Xunta de Galicia,cofinanciado nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo feder Galicia 2014-2020 (Expediente 69/2016) 2.212.320,00 €
sen IVE
Id: 93990
Servizo de mantemento e soporte especializado do sistema de tradución automatizada da administración pública galega (expediente 2017/PA/0004). 104.400,00 €
sen IVE
Id: 137472
1º contrato derivado do acordo marco cun único empresario, para a subministración sucesiva e por prezo unitario de cableados estruturados para a rede corporativa da Xunta de Galicia (54/2016), cofinanciado co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, FEDER Galicia 2014-2020 (54/2016_AM_1ºCD) 495.867,77 €
sen IVE
Id: 115735
4º contrato derivado correspondente ao lote 1: ordenador persoal básico (con pantalla), do acordo marco, suxeito a regulación harmonizada, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, do subministro de equipamento informático para departamentos da Xunta de Galicia (expte.: 33/2016), para dotación de postos dixitais en Xulgados de Paz – fase I 132.000,00 €
sen IVE
Id: 115736
1º contrato derivado correspondente ao lote 2: ordenador persoal avanzado (con pantalla), do acordo marco, suxeito a regulación harmonizada, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, do subministro de equipamento informático para departamentos da Xunta de Galicia (expte.: 33/2016), para dotación de postos dixitais de persoal técnico con necesidades específicas (33/2016_L2_1ºCD) 118.650,00 €
sen IVE
Id: 115737
1ª contrato derivado correspondente ao lote 4: portátil avanzado, do acordo marco, suxeito a regulación harmonizada, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, do subministro de equipamento informático para departamentos da Xunta de Galicia (expte.: 33/2016), para dotación de postos dixitais de persoal en mobilidade 23.875,00 €
sen IVE
Id: 109856
Servizo de soporte técnico especializado do equipamento TIC en arquivos, bibliotecas e museos dependentes da Xunta de Galicia. Expediente: 2017/PN/0002 60.000,00 €
sen IVE

Para máis información: contratacionmit@xunta.gal

FEDER