Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

Busca de procedementos en fase de formalización cos seguintes criterios:

Estado do procedemento formalizado Órgano de contratación Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) Importe licitación 

Se o desexa, pode volver realizar outra busca

Volver a criterios da busca

Amósanse os seguintes resultados de busca:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
Id: 26437
Subministración dunha solución wifi para centros educativos de Galicia, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020 (expte.: 46/2016) 1.652.724,00 €
sen IVE
Id: 68672
Subministración da ampliación da plataforma de xestión de eventos e información de seguridade para a Xunta de Galicia, cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (expediente.: 68/2016) 496.244,37 €
sen IVE
Id: 27468
Subministración do equipamento TIC para centros educativos no marco do proxecto Abalar, cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (expediente: 40/2016) 1.356.000,00 €
sen IVE
Id: 52194
Servizo de desenvolvemento, mantemento evolutivo e soporte de sistemas de información para a xestión de medidas do Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020, cofinanciado polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) (Expte. 52/2016) 822.314,05 €
sen IVE
Id: 39510
Servizo de desenvolvemento e coordinación dos cadros de indicadores na arquitectura dos sistemas de análise corporativos no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020 (expte.: 35/2016) 645.300,00 €
sen IVE
Id: 62422
Servizo de mantemento, evolución, e soporte especializado de diversos sistemas dependentes da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (expediente 58/2016) 201.600,00 €
sen IVE
Id: 50824
Servizo de xestión de ciclo de vida de aplicacións (expediente 59/2016) 447.040,00 €
sen IVE
Id: 62424
Servizo de administración de sistemas e consolidación do CPDI da Xunta de Galicia (expte.: 66/2016) 2.797.650,00 €
sen IVE
Id: 27295
Servizo de auditoría e vixilancia da ciberseguridade na Xunta de Galicia (expediente: 38/2016) 494.000,00 €
sen IVE
Id: 32981
Acordo marco cun único empresario para a subministración de bens de forma sucesiva e por prezo unitario de cableados estruturados para a rede corporativa da Xunta de Galicia (Expediente 54/2016) 1.487.603,31 €
sen IVE

Para máis información: amtega@xunta.es

FEDER