Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

Busca de procedementos en fase de formalización cos seguintes criterios:

Estado do procedemento formalizado Órgano de contratación Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) Importe licitación 

Se o desexa, pode volver realizar outra busca

Volver a criterios da busca

Amósanse os seguintes resultados de busca:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
Id: 93967
DOG 2016-12-23
Perfil 2016-12-23
Subministración de equipamento de videoconferencia para a Administración de Xustiza en Galicia (Expte. 2017/PA/0006) 206.500,00 €
sen IVE
Id: 101074
BOE 2017-01-19
DOG 2017-01-13
Perfil 2017-01-05
Servizo de xestión da seguridade corporativa dos sistemas de información da Xunta de Galicia, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. Expediente: 2017/PA/0003 690.000,00 €
sen IVE
Id: 109738
DOG 2017-02-14
Perfil 2017-02-14
Servizo de soporte especializado en normas, estándares e difusión da axenda dixital de Galicia (expte: 2017/PA/0018) 207.900,00 €
sen IVE
Id: 75786
BOE 2016-11-17
DOG 2016-11-09
Perfil 2016-11-03
Servizo de soporte das plataformas corporativas de arquitecturas orientadas a sevizos (SOA) da xunta de Galicia (expte: 63/2016) 115.702,48 €
sen IVE
Id: 26501
DOG 2016-05-04
Perfil 2016-05-04
Servizo de desenvolvemento de diversos servizos de difusión de repositorios en lingua galega, cofinanciado polo non 80% Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (expediente.: 31/2016) 149.355,37 €
sen IVE
Id: 101698
BOE 2017-01-24
DOG 2017-01-17
Perfil 2017-01-11
Servizo de desenvolvemento de novas funcionalidades e soporte no sistema de xestión de incendios forestais (expdte. 2017/PA/0014) 330.578,51 €
sen IVE
Id: 65614
BOE 2016-10-04
DOG 2016-09-23
Perfil 2016-09-19
Servizo de evolución da plataforma de información de Turismo de Galicia cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operatifo Feder Galicia 2014-2020 (expediente 64/2016) 1.105.528,00 €
sen IVE
Id: 159161
Perfil 2017-05-02
2º contrato derivado do acordo marco cun único empresario, suxeito a regulación harmonizada, documentalmente simplificada, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, da subministración de bens de forma sucesiva e por prezo unitario de cableados estruturados para a rede corporativa da Xunta de Galicia (expte.: 54/2016_2ºCD) 41.322,31 €
sen IVE
Id: 159155
Perfil 2017-05-02
3º CONTRATO DERIVADO CORRESPONDENTE AO LOTE 4: PORTÁTIL AVANZADO, DO ACORDO MARCO, SUXEITO A REGULACIÓN HARMONIZADA, POLO PROCEDEMENTO ABERTO E TRAMITACIÓN ORDINARIA, DO SUBMINISTRO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA DEPARTAMENTOS DA XUNTA DE GALICIA (EXPTE.: 33/2016), PARA DOTACIÓN DE POSTOS DIXITAIS DE PERSOAL EN MOBILIDADE – FASE II (EXPTE.: 33/2016_AM_L4_3ºCD) 47.750,00 €
sen IVE
Id: 55913
BOE 2016-08-06
DOG 2016-08-08
Perfil 2016-08-02
Servizo de desenvolvemento de aplicación para a xestión das infraestruturas de cableado da Rede Corporativa da Xunta de Galicia, cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 (Expte.: 65/2016) 247.930,30 €
sen IVE

Para máis información: contratacionmit@xunta.gal

FEDER