Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

Busca de procedementos en fase de formalización cos seguintes criterios:

Estado do procedemento formalizado Órgano de contratación Concello de Vimianzo Importe licitación 

Se o desexa, pode volver realizar outra busca

Volver a criterios da busca

Amósanse os seguintes resultados de busca:

Concello de Vimianzo
Id: 90690
Mellora do sistema de saneamento do Concello de Vimianzo, financiado pola Deputación da Coruña a través do Plan de Acción Social (PAS) 2015 45.454,54 €
sen IVE
Id: 86012
Mantemento e mellora de estradas de titularidade municipal nas parroquias de Baíñas e Calo (PAI Adicionao 1/2015) 28.925,62 €
sen IVE
Id: 69986
Licitación para a execución do proxecto de obra "Beirarrúas e ensanchamento dun treito da estrada entre Pasarela e Calo" (POS 1/2015) 26.198,35 €
sen IVE
Id: 70644
Licitación da obra nomeada "Acondicionamento de parque e aparcadoiro en Cereixo" (Plan Acción Social- 2015 Deputación da Coruña) 104.346,38 €
sen IVE
Id: 70645
Licitación da obra "Arranxo do polideportivo de Vimianzo e cubrición de ámbito Anexo" (Plan de Acción Social 2015 da Deputación provincial da Coruña) 50.495,87 €
sen IVE
Id: 36918
licitación do contrato do servizo de axuda no fogar do concello de Vimianzo 151.200,00 €
sen IVE
Id: 61527
Licitación da obra nomeada "Mellora de firme de estrada municipal entre Tines e Quintáns (Treos)", financiada polo PAS 2015 da Deputación provicinal da Coruña 151.536,13 €
sen IVE
Id: 60224
Licitación para a execución do proxecto de obra "Aula da natureza na área recreativa de presa do val" (POS 2016 Deputación provincial da Coruña) 103.940,55 €
sen IVE
Id: 60054
Licitación do contrato mixto de subministración e obra para a execución do proxecto denominado "Renovación das instalacións de iluminación pública exterior para a mellora da eficiencia enerxética do Concello de Vimianzo" 49.578,22 €
sen IVE
Id: 57534
licitación da obra nomeada "Punto limpo no parque empresarial de Vimianzo", financiada con cargo a unha subvención da Consellería de Economía e Industria. 123.244,27 €
sen IVE

Para máis información: secretaria@vimianzo.gal

FEDER