Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

Busca de procedementos en fase de adxudicación

Se o desexa, pode volver realizar outra busca

Volver a criterios da busca

Amósanse os seguintes resultados de busca:

Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (SEAGA)
Id: 110714
PAC/001/17: CONTRATACIÓN POLO PROCEDEMENTO ABERTO DA SUBMINISTRACIÓNS SUCESIVAS DE DISPOSITIVOS PARA A LOITA BIOLÓXICA, CAIXAS CON INDIVIDUOS ADULTOS DE Torymus sinensis, MEDIANTE ACORDO MARCO CUN ÚNICO SUBMINISTRADOR PARA A EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. (SEAGA). 149.475,00 €
sen IVE
Id: 41689
PAH/002/16:CONTRATACIÓN DE SUBMINISTRACIÓNS SUCESIVAS, POR LOTES E PREZOS UNITARIOS, DE ÁRIDOS DE CANTEIRA, MEDIANTE ACORDO MARCO, CON VARIOS SUBMINISTRADORES POR PROCEDEMENTO ABERTO PARA A EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. (SEAGA). 677.511,00 €
sen IVE
Id: 27109
PAC/004/16 CONTRATACIÓN POLO PROCEDEMENTO ABERTO DA SUBMINISTRACIÓN DE ELEMENTOS PÉTREOS DE GRANITO SILVESTRE PARA PAVIMENTACIONS E URBANIZACIONS NO MONTE DO GOZO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) PARA A EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. (SEAGA). 106.325,00 €
sen IVE
Id: 24034
PAH/001/16 CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓNS SUCESIVAS POR LOTES E PREZOS UNITARIOS DE DISPOSITIVOS PARA LOITA BIOLOXÍCA MEDIANTE ACORDO MARCO CUN ÚNICO SUBMINISTRADOR POR PROCEDEMENTO ABERTO PARA A EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. (SEAGA). 774.526,50 €
sen IVE
Id: 23477
PAC 006-15 CONTRATACIÓN DE SUBMINISTRACIÓNS SUCESIVAS MEDIANTE ACORDO MARCO CUN ÚNICO LICITADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS CONTRA THAUMETOPOEA PYTIOCAMPA CON BASE BACILLUS THURINGIENSIS VAR KUSTAKI CUN ÚNICO LICITADOR PARA A EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. (SEAGA). 168.750,00 €
sen IVE
Id: 19309
REFERENCIA: NEC/1/13 CONTRATACIÓN DE OBRAS MELLORAS DE CORTALUMES NO DISTRITO VII FONSAGRADA- OS ANCARES POLO PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE PARA A EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. (SEAGA 108.218,58 €
sen IVE
Id: 20007
NEC002-13:CONTRATACIÓN DE OBRAS MELLORAS DE CORTALUMES NO DISTRITO IX LUGO-SARRIA POLO PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE PARA A EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. (SEAGA 67.392,43 €
sen IVE
Id: 20008
NEC003-13:CONTRATACIÓN DE OBRAS MELLORAS DE CORTALUMES NO DISTRITO XI RIBEIRO ARENTEIRO (OURENSE) POLO PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE PARA A EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. (SEAGA 69.116,09 €
sen IVE
Id: 20009
NEC004-13:CONTRATACIÓN DE OBRAS MELLORAS DE CORTALUMES NO DISTRITO XIII VALDEORRAS TRIVES (OURENSE) POLO PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE PARA A EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. (SEAGA) 115.172,56 €
sen IVE
Id: 20010
NEC005-13:CONTRATACIÓN DE OBRAS MELLORAS DE CORTALUMES NO DISTRITO XV BANDE A LIMIA POLO PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE PARA A EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. (SEAGA) 99.571,95 €
sen IVE

Para máis información: admin@epseaga.com

FEDER