Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

Busca de procedementos en fase de adxudicación

Se o desexa, pode volver realizar outra busca

Volver a criterios da busca

Amósanse os seguintes resultados de busca:

Concello de Sarria
Id: 93989
PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE DO SUBMINISTRO DUN CAMION USADO DOTADO DUNHA GRUA HIDRAULICA PARA O CONCELLO DE SARRIA (LUGO). 24.793,39 €
sen IVE
Id: 75229
REHABILITACION DE FACHADAS DO EDIFICIO COÑECECIDO COMO " CASA DO MARQUES" DE SARRIA 101.572,45 €
sen IVE
Id: 51198
PROCEDEMENTO NEGOCIADO PARA A CONTRATACION DA " SUBMINISTRACIÓN , INSTALACIÓN E POSTA EN FUNCIONAMENTO DE UN CONXUNTO MODULAR DE DUAS CALDEIRAS COMO MINIMO DE BIOMASA PARA DAR SERVICIO DE CLIMATIZACION E ACS Á PISCINA CUBERTA DO CONCELLO DE SARRIA . 185.016,70 €
sen IVE
Id: 32971
PROCEDEMENTO ABERTO VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACION O CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE EXPLOTACIÓN DO SERVICIO DE CAFETERÍA DO CENTRO SOCIO-CULTURAL, XUVENIL E DA TERCEIRA IDADE DE SARRIA.- 200,00 €
sen IVE
Id: 21658
SERVIZO DE SOCORRISMO ACUÁTICO DAS PISCINAS MUNICIPAIS E A IMPARTICIÓN DOS CURSOS DE NATACIÓN DO CONCELLO DE SARRIA PARA A TEMPADA DE VERÁN DO ANO 2.014 23.454,55 €
sen IVE
Id: 21489
PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON EL PRECIO COMO ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN (SUBASTA PUBLICA), DE UN BIEN PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE SARRIA. 354.236,98 €
sen IVE
Id: 20189
PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE DA OBRA CORRESPONDENTE AO PROXECTO DE "MELLORA DE CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL" 77.079,42 €
sen IVE
Id: 20133
PROCEDEMENTO ABERTO E CON VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN, O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR PARA PERSOAS DEPENDENTES VALORADAS DO CONCELLO DE SARRIA. 437.383,76 €
sen IVE
Id: 19958
PROCEDEMENTO PARA A CONTRATACIÓN DOS SEGUROS PRIVADOS MULTIRRISCO DE DANOS MATERIAIS DE BENS PUBLICOS, FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPAIS E RESPONSABILIDADE CIVIL PATRIMONIAL DO CONCELLO DE SARRIA 51.000,00 €
sen IVE
Id: 19214
PROCEDEMENTO ABERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN, O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR PARA PERSOAS DEPENDENTES VALORADAS DO CONCELLO DE SARRIA 109.345,94 €
sen IVE

Para máis información: informatica@sarria.es

FEDER