Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

Busca de procedementos en fase de adxudicación

Se o desexa, pode volver realizar outra busca

Volver a criterios da busca

Amósanse os seguintes resultados de busca:

Concello de Sarria
Id: 93989
Perfil 2016-12-22
PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE DO SUBMINISTRO DUN CAMION USADO DOTADO DUNHA GRUA HIDRAULICA PARA O CONCELLO DE SARRIA (LUGO). 24.793,39 €
sen IVE
Id: 75229
Perfil 2016-10-27
REHABILITACION DE FACHADAS DO EDIFICIO COÑECECIDO COMO " CASA DO MARQUES" DE SARRIA 101.572,45 €
sen IVE
Id: 51198
Perfil 2016-07-14
PROCEDEMENTO NEGOCIADO PARA A CONTRATACION DA " SUBMINISTRACIÓN , INSTALACIÓN E POSTA EN FUNCIONAMENTO DE UN CONXUNTO MODULAR DE DUAS CALDEIRAS COMO MINIMO DE BIOMASA PARA DAR SERVICIO DE CLIMATIZACION E ACS Á PISCINA CUBERTA DO CONCELLO DE SARRIA . 185.016,70 €
sen IVE
Id: 32971
Perfil 2016-06-07
BOP 2016-06-07
PROCEDEMENTO ABERTO VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACION O CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE EXPLOTACIÓN DO SERVICIO DE CAFETERÍA DO CENTRO SOCIO-CULTURAL, XUVENIL E DA TERCEIRA IDADE DE SARRIA.- 200,00 €
sen IVE
Id: 21658
Perfil 2014-11-28
SERVIZO DE SOCORRISMO ACUÁTICO DAS PISCINAS MUNICIPAIS E A IMPARTICIÓN DOS CURSOS DE NATACIÓN DO CONCELLO DE SARRIA PARA A TEMPADA DE VERÁN DO ANO 2.014 23.454,55 €
sen IVE
Id: 21489
Perfil 2014-11-03
BOP 2014-11-03
PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON EL PRECIO COMO ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN (SUBASTA PUBLICA), DE UN BIEN PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE SARRIA. 354.236,98 €
sen IVE
Id: 20189
Perfil 2014-03-07
PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE DA OBRA CORRESPONDENTE AO PROXECTO DE "MELLORA DE CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL" 77.079,42 €
sen IVE
Id: 20133
Perfil 2014-02-17
BOP 2014-02-17
PROCEDEMENTO ABERTO E CON VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN, O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR PARA PERSOAS DEPENDENTES VALORADAS DO CONCELLO DE SARRIA. 437.383,76 €
sen IVE
Id: 19958
Perfil 2013-12-09
PROCEDEMENTO PARA A CONTRATACIÓN DOS SEGUROS PRIVADOS MULTIRRISCO DE DANOS MATERIAIS DE BENS PUBLICOS, FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPAIS E RESPONSABILIDADE CIVIL PATRIMONIAL DO CONCELLO DE SARRIA 51.000,00 €
sen IVE
Id: 19214 PROCEDEMENTO ABERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN, O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR PARA PERSOAS DEPENDENTES VALORADAS DO CONCELLO DE SARRIA 109.345,94 €
sen IVE

Para máis información: informatica@sarria.es

FEDER