Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

Busca de procedementos en fase de adxudicación

Se o desexa, pode volver realizar outra busca

Volver a criterios da busca

Amósanse os seguintes resultados de busca:

Concello de Miño
Id: 22132
Perfil 2015-03-04
BOP 2015-03-04
CONCESION DEMANIAL PARA A OCUPACIÓN E EXPLOTACIÓN DA CERVEXERÍA SITA NOS ACCESOS Á PRAIA PEQUENA DE MIÑO, COÑECIDA COMO "EL VIEJO ALMACEN" 4.800,00 €
sen IVE
Id: 19830
DOG 2013-11-19
Perfil 2013-11-13
BOP 2013-11-11
SERVIZO DE MANTEMENTO DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO E AS INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DO CONCELLO DE MIÑO, INCLUÍNDO O SUBMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTEMENTO, MONTAXE E DESMONTAXE DO ALUMEADO DE NADAL. 270.289,92 €
sen IVE
Id: 19112
Perfil 2013-06-14
RESTAURACION E CONSERVACION DOS VALORES NATURAIS NO LIC BETANZOS-MANDEO NO CONCELLO DE MIÑO 20.000,00 €
sen IVE
Id: 19072
Perfil 2013-06-10
CONTRATO DE SERVIZO DE TRANSPORTE AO CENTRO DE SAUDE DO CONCELLO DE MIÑO. 51.819,27 €
sen IVE
Id: 18275
Perfil 2012-12-11
VENDA MEDIANTE SUBASTA DE 237 M3 DE MADEIRA SITUADA NA PARCELA DE GALLAMONDE CON REFERENCIA CATASTRAL 15049A017027360000MI. 9.134,00 €
sen IVE
Id: 17767
Perfil 2012-07-09
PROXECTO DE PAVIMENTACIÓN DAS VIAS MUNICIPAIS NAS PARROQUIAS DE CALLOBRE, PERBES, BEMANTES, CARANTOÑA E MIÑO E FORMIGONADO DE CUNETAS EN LEIRO E SAN XOAN DE VILANOVA (POS 2012) 69.978,25 €
sen IVE
Id: 17747
Perfil 2012-07-04
ADQUISICION FINCA EN SAMBOLLO 3.100,00 €
sen IVE
Id: 16957
Perfil 2011-11-17
BOP 2011-11-18
CONTRATACION DA POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DO CONCELLO DE MIÑO. 33.253,00 €
sen IVE
Id: 16884
Perfil 2011-11-04
CONTRATACION DE SUBMINISTRO DUNHA VARREDORA ASPIRADORA AUTOPROPULSADA CON CODIFICACION CPV34133100-9 101.694,91 €
sen IVE
Id: 16799
Perfil 2011-10-03
CONCESION ADMINISTRATIVA PARA O DESENVOLVEMENTO URBANISTICO DO SECTOR DE SOLO URBANIZABLE NUM. 1 DO PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL. 1.020.229,00 €
sen IVE

Para máis información: secretaria@mino.dicoruna.es

FEDER