Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

Busca de procedementos en fase de adxudicación

Se o desexa, pode volver realizar outra busca

Volver a criterios da busca
10 20 30

Amósanse os seguintes resultados de busca:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
Id: 101078
Servizo para a elaboración do plan tecnolóxico de modernización do transporte público en Galicia, cofinanciado nun 80 % polo Fondo europeo de Desenvolvemento rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (expediente 2017/PA/0013) 40.134,30 €
sen IVE
Id: 65614
Servizo de evolución da plataforma de información de Turismo de Galicia cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operatifo Feder Galicia 2014-2020 (expediente 64/2016) 1.105.528,00 €
sen IVE
Id: 56288
Subministración e xestión integral de medios de dixitalización e impresión de documentos en centros da Xunta de Galicia (expte.: 62/2016) 11.788.196,40 €
sen IVE
Id: 55913
Servizo de desenvolvemento de aplicación para a xestión das infraestruturas de cableado da Rede Corporativa da Xunta de Galicia, cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 (Expte.: 65/2016) 247.930,30 €
sen IVE
Id: 41699
Subministración de electrónica de comunicacións para edificios administrativos da Xunta de Galicia, cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020 (Expte. 55/2016) 520.658,00 €
sen IVE
Id: 23444
Servizo de acción de difusión do proxecto ARPAD, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do POCTEP, proxecto ARPAD. Expte. 16/2015 60.000,00 €
sen IVE
Id: 22587
SERVIZO DE APOIO “IN-SITU” AOS ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS DEPENDENTES DA XUNTA DE GALICIA (EXPTE.: 14/2015) 60.000,00 €
sen IVE
Id: 20653
Contratación, documentalmente simplificada, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, do subministro de módulos de potencia para os sistemas de alimentación ininterrompida do Centro de Proceso de Datos Integral (CPDI) da Xunta de Galicia, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo FEDER galicia 2007-2013 (Expte.: 29/2014) 180.000,00 €
sen IVE
Id: 20618
Servizo de elaboración do modelo de referencia do arquivo dixital integrado da Administración Pública, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do POCTEP, proxecto ARPAD (Expte.: 08/2014) 60.000,00 €
sen IVE
Id: 20443
Servizo para o deseño, desenvolvemento e implantación do arquivo dixital da Administración Pública de Galicia, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do POCTEP, proxecto ARPAD (Expte. 88/2014) 630.000,00 €
sen IVE

Para máis información: contratacionmit@xunta.gal

FEDER