Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

Busca de procedementos en fase de adxudicación

Se o desexa, pode volver realizar outra busca

Volver a criterios da busca
10 20 30

Amósanse os seguintes resultados de busca:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
Id: 110984
DOG 2017-03-01
Perfil 2017-03-01
Servizo de desenvolvemento, implantación e posta en funcionamento do Rexistro único de laboratorios e entidades de control de calidade da edificación de Galicia (RULECCE). (expte.: 2017/PA/0020) 50.223,14 €
sen IVE
Id: 113362
DOG 2017-03-01
Perfil 2017-03-01
Servizo para a elaboración do plan tecnolóxico de modernización da xestión ambiental en Galicia, cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020 (2017/PA/0019) 40.134,30 €
sen IVE
Id: 102340
DOG 2017-01-19
Perfil 2017-01-13
Servizo de implantación da Administración Electrónica Xudicial en Galicia, cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020 (EXPTE.: 2017/PA/0012) 369.900,00 €
sen IVE
Id: 101073
DOG 2017-01-12
Perfil 2017-01-04
Servizo de apoio técnico ao desenvolvemento do proxecto Primare financiado polo PO Plurirregional FEDER POCINT (expediente 2017/PA/0011) 618.750,00 €
sen IVE
Id: 56288
BOE 2016-08-22
DOG 2016-08-12
Perfil 2016-08-08
Subministración e xestión integral de medios de dixitalización e impresión de documentos en centros da Xunta de Galicia (expte.: 62/2016) 11.788.196,40 €
sen IVE
Id: 23444
Perfil 2015-09-28
Servizo de acción de difusión do proxecto ARPAD, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do POCTEP, proxecto ARPAD. Expte. 16/2015 60.000,00 €
sen IVE
Id: 22587
Perfil 2015-05-04
SERVIZO DE APOIO “IN-SITU” AOS ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS DEPENDENTES DA XUNTA DE GALICIA (EXPTE.: 14/2015) 60.000,00 €
sen IVE
Id: 20653
DOG 2014-06-27
Perfil 2014-06-27
Contratación, documentalmente simplificada, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, do subministro de módulos de potencia para os sistemas de alimentación ininterrompida do Centro de Proceso de Datos Integral (CPDI) da Xunta de Galicia, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo FEDER galicia 2007-2013 (Expte.: 29/2014) 180.000,00 €
sen IVE
Id: 20618
Perfil 2014-06-02
Servizo de elaboración do modelo de referencia do arquivo dixital integrado da Administración Pública, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do POCTEP, proxecto ARPAD (Expte.: 08/2014) 60.000,00 €
sen IVE
Id: 20443
BOE 2014-05-20
DOG 2014-05-21
Perfil 2014-05-06
Servizo para o deseño, desenvolvemento e implantación do arquivo dixital da Administración Pública de Galicia, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do POCTEP, proxecto ARPAD (Expte. 88/2014) 630.000,00 €
sen IVE

Para máis información: contratacionmit@xunta.gal

FEDER