Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

Busca de procedementos en fase de adxudicación

Se o desexa, pode volver realizar outra busca

Volver a criterios da busca
10 20 30

Amósanse os seguintes resultados de busca:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
Id: 68672
Subministración da ampliación da plataforma de xestión de eventos e información de seguridade para a Xunta de Galicia, cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (expediente.: 68/2016) 496.244,37 €
sen IVE
Id: 55913
Servizo de desenvolvemento de aplicación para a xestión das infraestruturas de cableado da Rede Corporativa da Xunta de Galicia, cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 (Expte.: 65/2016) 247.930,30 €
sen IVE
Id: 52194
Servizo de desenvolvemento, mantemento evolutivo e soporte de sistemas de información para a xestión de medidas do Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020, cofinanciado polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) (Expte. 52/2016) 822.314,05 €
sen IVE
Id: 26437
Subministración dunha solución wifi para centros educativos de Galicia, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020 (expte.: 46/2016) 1.652.724,00 €
sen IVE
Id: 23444
Servizo de acción de difusión do proxecto ARPAD, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do POCTEP, proxecto ARPAD. Expte. 16/2015 60.000,00 €
sen IVE
Id: 22587
SERVIZO DE APOIO “IN-SITU” AOS ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS DEPENDENTES DA XUNTA DE GALICIA (EXPTE.: 14/2015) 60.000,00 €
sen IVE
Id: 20653
Contratación, documentalmente simplificada, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, do subministro de módulos de potencia para os sistemas de alimentación ininterrompida do Centro de Proceso de Datos Integral (CPDI) da Xunta de Galicia, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo FEDER galicia 2007-2013 (Expte.: 29/2014) 180.000,00 €
sen IVE
Id: 20618
Servizo de elaboración do modelo de referencia do arquivo dixital integrado da Administración Pública, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do POCTEP, proxecto ARPAD (Expte.: 08/2014) 60.000,00 €
sen IVE
Id: 20443
Servizo para o deseño, desenvolvemento e implantación do arquivo dixital da Administración Pública de Galicia, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do POCTEP, proxecto ARPAD (Expte. 88/2014) 630.000,00 €
sen IVE
Id: 19038
Servizo para o desenvolvemento da aplicación para a xestión do Rexistro de cooperativas, sociedades laborais e centros especiais de emprego, cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo FEDER GALICIA 2007-2013. Expte. 50/2013 247.933,00 €
sen IVE

Para máis información: amtega@xunta.es

FEDER