Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

Busca de procedementos en fase de adxudicación

Se o desexa, pode volver realizar outra busca

Volver a criterios da busca
10 20 30

Amósanse os seguintes resultados de busca:

Secretaría Xeral da Igualdade (Vicepresidencia e Cons. De Presidencia, Admóns. Públicas e Xustiza)
Id: 17494
CONTRATACIÓN POLO PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE, TRAMITACIÓN ORDINARIA, DUN SERVIZO CONSISTENTE NO DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DUN SISTEMA PARA A O CONTROL E XESTIÓN DAS AXUDAS E SUBVENCIÓNS TRAMITADAS POLA SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE (COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FSE GALICIA 2007-2013). EXPEDIENTE 03/2012. 35.625,00 €
con IVE
Id: 17442
SERVIZO CONSISTENTE NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DE ESTADÍAS DE TEMPO LIBRE PARA MULLERES SOAS CON CARGAS FAMILIARES NON COMPARTIDAS, EXPEDIENTE 4/2012 48.000,00 €
con IVE
Id: 17326
CONTRATACIÓN DUN SERVIZO CONSISTENTE NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS COMPARTIDOS DE INFORMACIÓN ÁS MULLERES DE UTILIZACIÓN CONXUNTA PARA A POBOACIÓN RAIANA NO MARCO DO PROXECTO CEDIM, APROBADO NO ÁMBITO DO POCTEP 2007-2013 (COFINANCIADO NUN 75% POLO FEDER). EXPEDIENTE 1/2012 49.015,30 €
con IVE
Id: 17327
CONTRATACIÓN DO SERVIZO CONSISTENTE NO DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE DINAMIZACIÓN INTEGRAL DAS MULLERES TRANSFRONTEIRIZAS NO MARCO DO PROXECTO CEDIM, PROXECTO APROBADO NO ÁMBITO DO POCTEP 2007-2013 (COFINANCIADO NUN 75% POLO FEDER). EXPEDIENTE 2/2012 69.620,00 €
con IVE
Id: 16717
CONTRATACIÓN DUN SERVIZO CONSISTENTE NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS COMPARTIDOS DE INFORMACIÓN ÁS MULLERES DE UTILIZACIÓN CONXUNTA PARA A POBOACIÓN RAIANA NO MARCO DO PROXECTO CEDIM (0524_CEDIM_1_E: CENTROS DE DINAMIZACIÓN INTEGRAL PARA AS MULLERES NA EURORREXIÓN GALICIA-NORTE DE PORTUGAL), PROXECTO APROBADO NO ÁMBITO DO POCTEP 2007-2013 (COFINANCIADO NUN 75% POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL – FEDER). EXPEDIENTE 02/2011 68.440,00 €
con IVE
Id: 16251
CONTRATACIÓN DO SERVIZO CONSISTENTE NO DESENVOLVEMENTO DUN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DOS CENTROS DE INFORMACIÓN ÁS MULLERES NO MARCO DO PROXECTO REDECIM (COFINANCIADO POLO FSE NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FSE GALICIA 2007-2013) 33.040,00 €
con IVE
Id: 15928
CONTRATACIÓN DO SERVIZO CONSISTENTE NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DE ESTADÍAS DE TEMPO LIBRE PARA MULLERES SOAS CON CARGAS FAMILIARES NON COMPARTIDAS. ANO 2011 48.000,00 €
con IVE
Id: 14267
CONTRATACIÓN DO SERVIZO CONSISTENTE NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DE ESTADÍAS DE TEMPO LIBRE PARA MULLERES SOAS CON CARGAS FAMILIARES NON COMPARTIDAS 41.379,31 €
sen IVE
Id: 13924
Servizo consistente no funcionamento e xestión do Teléfono da muller no ámbito autonómico 180.000,00 €
con IVE
Id: 13547
Representación teatral da obra "Buscando a Hilary" 61.712,00 €
con IVE

Para máis información: igualdade@xunta.es

FEDER