Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

Busca de procedementos en fase de adxudicación

Se o desexa, pode volver realizar outra busca

Volver a criterios da busca
10 20 30

Amósanse os seguintes resultados de busca:

Ente Público Empresarial Augas de Galicia
Id: 92646
Bombeo de augas residuais en Santa Marta. Baiona (Pontevedra) 80.330,55 €
sen IVE
Id: 58619
Contrato de servizo para o desenvolvemento evolutivo e adaptativo e de mantemento correctivo da aplicación de control de actuacións e presupostos, da aplicación de control de expedientes de dominio público hidráulico e do Libro de Rexistro de Augas. OH.988.376. Procedemento documentalmente simplificado. 148.740,48 €
sen IVE
Id: 54530
Asistencia técnica á dirección facultativa de obra hidráulica na execución do tanque de tormentas en Santa Cruz, Oleiros (A Coruña). Esta actuación cofinanciarase pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) nun 80% no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020. Obxectivo temático 6 "conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos, Prioridade de investimento 6.2 "o investimento no sector da auga para cumprior os requistios do acervo da Unión en materia de medio ambiente e para abordar as necesidades, determinadas polos Estados membros, dun investimento que vaia máis alá de ditos requisitos", obxectivo específico 6.2.1 "culminar os requisitos da Directiva Marco da Auga a través do investimento en infraestructuras de saneamento, depuración e reutilización de augas residuais, e mellora da calidade da auga. Actuación 6.2.1.2 (segundo o documento Criterios e Procedementos de Selección de Operacións (CPSO)) "Reforma e optimización dos sistemas de saneamento das rías galegas". Unha maneira de facer Europa. Procedemento documentalmente simplificado 264.221,64 €
sen IVE
Id: 52813
Ampliación e mellora da estación depuradora de augas residuais da Laracha. A Laracha (A Coruña). OH.315.1041. O obxecto desta contratación cofinanciarase pola Unión Europea a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) nun 75% do gasto elexible, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) Galicia 2014-2020. A actuación enmárcase dentro do Programa de Desenvolvemento Rural na Medida 07 Servizos básicos e renovación de poboacións en zonas rurais , Submedida 7.2 Apoio ós investimentos na creación, mellora ou ampliación de todo tipo de pequenas infraestruturas, incluidos os investimentos en enerxías renovables e aforro de enerxía e Prioridade 6 de Desenvolvemento Rural Fomentar a inclusión social, a redución da pobreza e o desenvolvemento económico nas zonas rurais . Europa inviste no rural. Procedemento documentalmente simplificado 1.605.695,87 €
sen IVE
Id: 52814
Renovación da rede de abastecemento en Baamonde. Begonte (Lugo). OH.227.659. O obxecto desta contratación cofinanciarase pola Unión Europea a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) nun 75% do gasto elexible, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) Galicia 2014-2020. A actuación enmárcase dentro do Programa de Desenvolvemento Rural na Medida 07 Servizos básicos e renovación de poboacións en zonas rurais , Submedida 7.2 Apoio ós investimentos na creación, mellora ou ampliación de todo tipo de pequenas infraestruturas, incluidos os investimentos en enerxías renovables e aforro de enerxía e Prioridade 6 de Desenvolvemento Rural Fomentar a inclusión social, a redución da pobreza e o desenvolvemento económico nas zonas rurais . Europa inviste no rural. Procedemento documentalmente simplificado 267.219,74 €
sen IVE
Id: 52201
Mellora do abastecemento de auga potable de Oza-Cesuras. Oza-Cesuras (A Coruña). OH.215.1103.O obxecto desta contratación cofinanciarase pola Unión Europea a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) nun 75% do gasto elexible, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) Galicia 2014-2020. A actuación enmárcase dentro do Programa de Desenvolvemento Rural na Medida 07 Servizos básicos e renovación de poboacións en zonas rurais, Submedida 7.2 Apoio ós investimentos na creación, mellora ou ampliación de todo tipo de pequenas infraestruturas, incluidos os investimentos en enerxías renovables e aforro de enerxía e Prioridade 6 de Desenvolvemento Rural Fomentar a inclusión social, a redución da pobreza e o desenvolvemento económico nas zonas rurais. Europa inviste no rural. Procedemento documentalmente simplificado 610.595,00 €
sen IVE
Id: 52812
Saneamento e depuración de augas residuais en Lavandeira. Cabanas (A Coruña). OH.315.941. O obxecto desta contratación cofinanciarase pola Unión Europea a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) nun 75% do gasto elexible, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) Galicia 2014-2020. A actuación enmárcase dentro do Programa de Desenvolvemento Rural na Medida 07 Servizos básicos e renovación de poboacións en zonas rurais , Submedida 7.2 Apoio ós investimentos na creación, mellora ou ampliación de todo tipo de pequenas infraestruturas, incluidos os investimentos en enerxías renovables e aforro de enerxía e Prioridade 6 de Desenvolvemento Rural Fomentar a inclusión social, a redución da pobreza e o desenvolvemento económico nas zonas rurais . Europa inviste no rural. Procedemento documentalmente simplificado. 195.362,49 €
sen IVE
Id: 30555
Desenvolvemento e execución do plan de control de vertidos da Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa. Zona norte. OH.688.379. Procedemento documentalmente simplificado 1.023.781,99 €
sen IVE
Id: 30556
Desenvolvemento e execución do plan de control de vertidos da Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa. Zona sur. OH.688.380. Procedemento documentalmente simplificado 1.028.601,49 €
sen IVE
Id: 30559
Coordinación do plan de control de vertidos da Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa. Zonas norte, centro e sur. OH.688.373. Procedemento documentalmente simplificado 968.326,80 €
sen IVE
FEDER