Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

Busca de procedementos en fase de adxudicación

Se o desexa, pode volver realizar outra busca

Volver a criterios da busca

Amósanse os seguintes resultados de busca:

Ente Público Empresarial Augas de Galicia
Id: 142612
Perfil 2017-03-30
Renovación da tubaxe de abastecemento na avenida Bos Aires. Mondoñedo (Lugo), de clave OH.227.662 109.724,22 €
sen IVE
Id: 135857
BOE 2017-03-27
DOG 2017-03-23
Perfil 2017-03-16
Desenvolvemento dunha campaña de difusión e divulgación social en materia de augas en Galicia. OH.988.387. Procedemento documentalmente simplificado. 330.578,51 €
sen IVE
Id: 103116
Perfil 2017-01-24
Colectores de saneamento en Baltar. Baltar (Ourense). OH.332.809 164.789,75 €
sen IVE
Id: 94007
DOG 2017-01-11
Perfil 2017-01-11
Contrato de servizo de asistencia técnica á dirección facultativa de obra hidráulica na execución da ampliación e mellora da estación depuradora de augas residuais da Laracha. A Laracha (A Coruña).OH.915.1124. O obxecto desta contratación cofinanciarase pola Unión Europea a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) nun 75% do gasto elexible, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) Galicia 2014-2020. A actuación enmárcase dentro do Programa de Desenvolvemento Rural na Medida 07 Servizos básicos e renovación de poboacións en zonas rurais , Submedida 7.2 Apoio ós investimentos na creación, mellora ou ampliación de todo tipo de pequenas infraestruturas, incluidos os investimentos en enerxías renovables e aforro de enerxía e Prioridade 6 de Desenvolvemento Rural Fomentar a inclusión social, a redución da pobreza e o desenvolvemento económico nas zonas rurais . Europa inviste no rural. Procedemento documentalmente simplificado. 71.213,79 €
sen IVE
Id: 94008
DOG 2017-01-11
Perfil 2017-01-11
Contrato de servizo de asistencia técnica á dirección facultativa de obra hidráulica na execución das melloras no abastecemento de Cesuras. Oza-Cesuras (A Coruña).OH.915.1125. O obxecto desta contratación cofinanciarase pola Unión Europea a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) nun 75% do gasto elexible, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) Galicia 2014-2020. A actuación enmárcase dentro do Programa de Desenvolvemento Rural na Medida 07 Servizos básicos e renovación de poboacións en zonas rurais , Submedida 7.2 Apoio ós investimentos na creación, mellora ou ampliación de todo tipo de pequenas infraestruturas, incluidos os investimentos en enerxías renovables e aforro de enerxía e Prioridade 6 de Desenvolvemento Rural Fomentar a inclusión social, a redución da pobreza e o desenvolvemento económico nas zonas rurais . Europa inviste no rural. Procedemento documentalmente simplificado. 27.720,33 €
sen IVE
Id: 94004
DOG 2016-12-30
Perfil 2016-12-30
Contrato de servizo de asistencia técnica á dirección facultativa de obra hidráulica na execución da mellora do colector xeral e nova impulsión en Marín. Marín (Pontevedra). OH.988.382. Esta actuación cofinanciarase pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) nun 80% no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020. Obxectivo temático 6 "conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos, Prioridade de investimento 6.2 "o investimento no sector da auga para cumprior os requistios do acervo da Unión en materia de medio ambiente e para abordar as necesidades, determinadas polos Estados membros, dun investimento que vaia máis alá de ditos requisitos", obxectivo específico 6.2.1 "culminar os requisitos da Directiva Marco da Auga a través do investimento en infraestructuras de saneamento, depuración e reutilización de augas residuais, e mellora da calidade da auga. Actuación 6.2.1.2 (segundo o documento Criterios e Procedementos de Selección de Operacións (CPSO)) "Reforma e optimización dos sistemas de saneamento das rías galegas". Unha maneira de facer Europa. Procedemento documentalmente simplificado 105.219,95 €
sen IVE
Id: 94005
DOG 2016-12-30
Perfil 2016-12-30
Contrato de servizo de asistencia técnica á dirección facultativa de obra hidráulica na execución da mellora do colector do río Breiro, eliminación de pluviais e implantación de técnicas de drenaxe urbano sostible. Boiro (A Coruña).OH.915.1123. Esta actuación cofinanciarase pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) nun 80% no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020. Obxectivo temático 6 "conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos, Prioridade de investimento 6.2 "o investimento no sector da auga para cumprior os requistios do acervo da Unión en materia de medio ambiente e para abordar as necesidades, determinadas polos Estados membros, dun investimento que vaia máis alá de ditos requisitos", obxectivo específico 6.2.1 "culminar os requisitos da Directiva Marco da Auga a través do investimento en infraestructuras de saneamento, depuración e reutilización de augas residuais, e mellora da calidade da auga. Actuación 6.2.1.2 (segundo o documento Criterios e Procedementos de Selección de Operacións (CPSO)) "Reforma e optimización dos sistemas de saneamento das rías galegas". Unha maneira de facer Europa. Procedemento documentalmente simplificado 73.116,72 €
sen IVE
Id: 93992
DOG 2016-12-29
Perfil 2016-12-29
Saneamento do núcleo de Caamaño e mellora e ampliación da estación depuradora de augas residuais de Xuño. Porto do Son (A Coruña).OH.315.1085. O obxecto desta contratación cofinanciarase pola Unión Europea a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) nun 75% do gasto elexible, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) Galicia 2014-2020. A actuación enmárcase dentro do Programa de Desenvolvemento Rural na Medida 07 Servizos básicos e renovación de poboacións en zonas rurais , Submedida 7.2 Apoio ós investimentos na creación, mellora ou ampliación de todo tipo de pequenas infraestruturas, incluidos os investimentos en enerxías renovables e aforro de enerxía e Prioridade 6 de Desenvolvemento Rural Fomentar a inclusión social, a redución da pobreza e o desenvolvemento económico nas zonas rurais . Europa inviste no rural. Procedemento documentalmente simplificado. 372.776,48 €
sen IVE
Id: 93994
DOG 2016-12-29
Perfil 2016-12-29
Saneamento e depuración en Toubes e Cinconogueiras. A Peroxa (Ourense). OH.332.787. O obxecto desta contratación cofinanciarase pola Unión Europea a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) nun 75% do gasto elexible, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) Galicia 2014-2020. A actuación enmárcase dentro do Programa de Desenvolvemento Rural na Medida 07 Servizos básicos e renovación de poboacións en zonas rurais , Submedida 7.2 Apoio ós investimentos na creación, mellora ou ampliación de todo tipo de pequenas infraestruturas, incluidos os investimentos en enerxías renovables e aforro de enerxía e Prioridade 6 de Desenvolvemento Rural Fomentar a inclusión social, a redución da pobreza e o desenvolvemento económico nas zonas rurais . Europa inviste no rural. Procedemento documentalmente simplificado. 339.776,46 €
sen IVE
Id: 97661
Perfil 2016-12-29
Actuacións de saneamento nos concellos integrantes do Consorcio da Auga do Louro. Ramal de Arrotea. Salceda de Caselas (Pontevedra). OH.336.1111. O obxecto desta contratación cofinanciarase pola Unión Europea a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) nun 75% do gasto elexible, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) Galicia 2014-2020. A actuación enmárcase dentro do Programa de Desenvolvemento Rural na Medida 07 Servizos básicos e renovación de poboacións en zonas rurais, Submedida 7.2 Apoio ós investimentos na creación, mellora ou ampliación de todo tipo de pequenas infraestruturas, incluidos os investimentos en enerxías renovables e aforro de enerxía e Prioridade 6 de Desenvolvemento Rural Fomentar a inclusión social, a redución da pobreza e o desenvolvemento económico nas zonas rurais. Europa inviste no rural 111.129,62 €
sen IVE
FEDER