Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

Busca de procedementos en fase de adxudicación

Se o desexa, pode volver realizar outra busca

Volver a criterios da busca

Amósanse os seguintes resultados de busca:

Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
Id: 158006
Perfil 2017-04-27
subministro por tracto sucesivo de papel A4 branco (PNS 5/16) 15.750,00 €
sen IVE
Id: 142614
Perfil 2017-03-30
Outorgamento de permiso de ocupación temporal para instalación, xestión e explotación de máquinas expendedoras de bebidas quentes, bebidas frías e produtos sólidos nas instalacións do Igape (PNS 3/16) 0,00 €
sen IVE
Id: 138760
Perfil 2017-03-22
Servizos de apoio en materia xurídico administrativa e mercantil, no ámbito das axudas, actividades e servizos xestionados polo Instituto, incluído asesoramento en materia concursal derivado das operacións de aval e préstamos aprobados polo Igape 29.900,00 €
sen IVE
Id: 41685 Elaboración da estratexia integral de optimización loxística de Galicia (PA 3/16) 165.289,26 €
sen IVE
Id: 23670
BOE 2015-12-03
DOG 2015-12-10
Perfil 2015-11-20
SERVIZOS DE ANÁLISE DO POTENCIAL COMPETITIVO, PROFESIONALIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO ESTRATÉXICO PARA A SÚA REALIZACIÓN EN EMPRESAS GALEGAS, COFINANCIADO POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL NUN 80% NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020, EIXE 3, TEMA PRIORITARIO 4 (PA 4/15) 4.498.800,00 €
sen IVE
Id: 21548
Perfil 2014-11-12
SERVIZOS PARA A POSTA EN MARCHA DUN PROGRAMA PILOTO PARA A PROFESIONALIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO ESTRATÉXICO DE CENTROS ESPECIAS DE EMPREGO, COFINANCIADO NUN 80 % POLO FONDO SOCIAL EUROPEO NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FSE GALICIA 2007-2013 EIXE 1 TEMA PRIORITARIO 63 (PNS 8/13) 59.900,00 €
sen IVE
Id: 21147
Perfil 2014-09-12
SERVIZOS PILOTO DE VIXILANCIA COMPETITIVA E DESENVOLVEMENTOS TECNOLÓXICOS NO MARCO DO PROXECTO ALERTA, COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO NUN 80 % NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FSE GALICIA 2007-2013 EIXE 4 TEMA PRIORITARIO 80 281.592,00 €
sen IVE
Id: 20496
BOE 2014-05-26
DOG 2014-05-30
Perfil 2014-05-08
SERVIZOS DE ANALISE DO POTENCIAL COMPETITIVO, PROFESIONALIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO ESTRATÉXICO PARA A SÚA REALIZACIÓN EN EMPRESAS GALEGAS, COFINANCIADO POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL NUN 80 % NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2007-2013 EIXE 2 TEMA PRIORITARIO 09 (PA 1/14) 3.019.000,00 €
sen IVE
Id: 19265
Perfil 2013-09-10
SERVIZOS DE ADAPTACION DO SISTEMA DE XESTION ECONÓMICO FINANCEIRO (SXEF) DO IGAPE AO SISTEMA CONTABLE XUMCO DA XUNTA DE GALICIA (PNS 4/13) 95.334,00 €
sen IVE
Id: 19533
Perfil 2013-09-10
SERVIZOS DE MANTEMENTO DE MAQUINAS IMPRESORAS-COPIADORAS (PNS 3/13) 53.082,28 €
sen IVE

Para máis información: contratacion@igape.es

FEDER