Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

Busca de publicacións de licitacións cos seguintes criterios:

Órgano de contratación Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) Estado do procedemento en prazo de presentación de ofertas 

Se o desexa, pode volver realizar outra busca

Volver a criterios da busca
10 20 30

Amósanse os seguintes resultados de busca:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
Id: 146536
Servizo de soporte técnico especializado de equipamento TIC en postos de traballo de centros periféricos da Xunta de Galicia e ámbitos dependentes (expediente: 2017/PA/0033) (4 lotes) 1.000.480,00 €
sen IVE
Id: 154572
Servizo de centro de atención a usuarios e soporte aos medios vencellados ao dispositivo de prevención e defensa contra incendios forestais da Xunta de Galicia (CAU INCENDIOS) (expte.: 2017/PA/0035) 297.520,66 €
sen IVE
Id: 149319
Servizo de desenvolvemento de novas funcionalidades, soporte e mantemento nos sistemas de información dos eidos de medio ambiente, territorio, transportes e infraestruturas (expediente: 2017/PA/0031) 608.884,30 €
sen IVE
Id: 148523
Servizo de soporte da plataforma corporativa de xeración de informes da Xunta de Galicia (expediente 2017/PA/0005) 49.586,78 €
sen IVE
Id: 145798
Servizo de mantemento, evolución e soporte especializado dun sistema de xestión de expedientes (expediente 2017/PA/0025) 178.560,00 €
sen IVE
Id: 148522
Servizo de coordinación tecnolóxico especializado para a rede CeMIT e entidades locais.Expediente: 2017/PA/0024 673.200,00 €
sen IVE
Id: 147303
Servizo de desenvolvemento de novas funcionalidades, soporte e mantemento do sistema de de varios sistemas do ámbito educativo da Xunta de Galicia (Expte. 2017/PA/0027) 2.183.471,07 €
sen IVE
Id: 145799
Servizo de desenvolvemento de novas funcionalidades, soporte e mantemento dos sistemas de información de xestión de gandaría, agricultura, industrias agroalimentarias e de fondos europeos agrícolas da Xunta de Galicia (expediente 2017/PA/0030) 2.300.743,80 €
sen IVE
Id: 143396
Servizo de desenvolvemento de novas funcionalidades, soporte e mantemento dos sistemas de información do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). Expediente: 2017/PA/0029 856.198,34 €
sen IVE
Id: 142611
Servizo de desenvolvemento de novas funcionalidades, soporte e mantemento de sistemas de información das área de prestacións, discapacidade e dependencia do eido da política social (expediente 2017/PA/0023) 661.157,02 €
sen IVE

Para máis información: contratacionmit@xunta.gal

FEDER