Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

Tipo de contrato

De obras
De concesión de obras públicas
De suministro
De xestión de servizos públicos
De servizos
Administrativo especial
De contrato de colaboración entre sector público e sector privado
Outros

Data de envío ao DOUE

Dende...
Ata...

Órgano de contratación

Importe licitación

Entre
e

Tipo de procedemento

Abertos
Negociados sen publicidade
Negociados con publicidade
Restrinxidos
Diálogo competitivo

Tipo de contrato

De obras
De concesión de obras públicas
De suministro
De xestión de servizos públicos
De servizos
Administrativo especial
De contrato de colaboración entre sector público e sector privado
Outros

Estado da tramitación

En prazo de presentación de ofertas
Pendente de adxudicar
Resoltos

Data de publicación

Dende...
Ata...

Importe licitación

Entre
e

Órgano de contratación

Licitación electrónica

Tipo de procedemento

Abertos
Negociados sen publicidade
Negociados con publicidade
Restrinxidos
Diálogo competitivo

Tipo de contrato

De obras
De concesión de obras públicas
De suministro
De xestión de servizos públicos
De servizos
Administrativo especial
De contrato de colaboración entre sector público e sector privado
Outros

Estado do procedemento

Adxudicados
Desertos
Renuncias á celebración de contrato
Anulados

Data de publicación

Dende...
Ata...

Importe licitación

Entre
e

Órgano de contratación

Data difusión resolución

Dende...
Ata...

Tipo de procedemento

Abertos
Negociados sen publicidade
Negociados con publicidade
Restrinxidos
Diálogo competitivo

Tipo de contrato

De obras
De concesión de obras públicas
De suministro
De xestión de servizos públicos
De servizos
Administrativo especial
De contrato de colaboración entre sector público e sector privado
Outros

Data de publicación

Dende...
Ata...

Importe licitación

Entre
e

Órgano de contratación

Data de formalización

Dende...
Ata...

Últimas publicacións

Próximas mesas de contratación

Últimos días de presentación

Ver todos [+]
FEDER