Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

  Volver  

Datos generales

Estado del procedimiento  En curso

Consellería de Política Social
Datos de contacto del procedimiento

- Teléfono:   981545662

- Correo electrónico:   centralizados.traballo@xunta.gal

Datos de contacto
del procedimiento

Sistema de Contratación Operadores Máximo Plazo ejecución acuerdo marco Compra pública estratégica
Establecimiento del acuerdo marco 1 No 0 Año(s) 12 Mes(es) No aplica
Tipo de procedimiento Nº lotes Objeto Importe
Abiertos

8 Acordo marco cun único empresario, para a subministración, non suxeita a regulación harmonizada, de uniformes para os centros dependentes da Consellería de Política Social. 557.735,54 €   sin IVA
Tipo de contrato Dirección electrónica del procedimiento ID Publicación
Subministro http://www.contratosdegalicia.gal/resultado.jsp?N=169138 169138
Observaciones
A partir do día 16 de xuño de 2017 comenza o horario de verán. É por isto que, o Rexistro único e de información da Xunta de Galicia sito no edificio administrativo de San Caetano non abrirá en horario de tarde.