Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

  Volver  

Datos xerais

Estado do procedemento  Pendente de adxudicar

Concello de Betanzos
Datos de contacto do procedemento

- Teléfono:   981776525

- Correo electrónico:   correo@betanzos.dicoruna.es

Datos de contacto
do procedemento

Sistema de Contratación Compra pública estratéxica
Non aplica Non aplica
Tipo de procedemento Nº lotes Obxecto Importe
Abertos

_ Construcción de senda fluvial e adecuación da zona de Os Caneiros. Betanzos 449.522,21 €   sen IVE
Tipo de contrato Enderezo electrónico do procedemento ID Publicación
Obras http://www.contratosdegalicia.gal/resultado.jsp?N=97656 97656
Observacións
Con data 26/01/2017 a Xunta de Goberno Local acorda estimar parcialmente as alegacións presentadas contra o proxecto "construcción de senda fluvial e adecuación da zona de Os Caneiros, Betanzos" e suspender cautelarmente o proceso de licitación convocado para a contratación do citado proxecto

Publicacións

Data de difusión na Plataforma de Contratos 29-12-2016 10:12

Selo: PR RWEB01 2016/1893150

Perfil
BOP - A Coruña
DOG
BOE
DOUE
29-12-2016
28-12-2016  (PDF)
Non
Non
Non

CPV - Vocabulario común de contratos públicos

código CPV Lote Data difusión
45110000 Trabajos de demolición de inmuebles y movimiento de tierras 29-12-2016 10:12
45210000 Trabajos de construcción de inmuebles 29-12-2016 10:12
45250000 Trabajos de construcción de plantas, de instalaciones para la minería y la industria y de edificios relacionados con la industria del gas y del petróleo 29-12-2016 10:12

Pregos

Título
Versión
Estado
Descarga
ANEXO 1 GALEGO
29-12-2016 10:12
Vixente
Formato .pdf (116,06 KB)
ANEXOS II e III GALEGO
29-12-2016 10:12
Vixente
Formato .pdf (175,62 KB)
ANEXOS II e III CASTELLANO
29-12-2016 10:12
Vixente
Formato .pdf (131,71 KB)
ANEXO I CASTELLANO
29-12-2016 10:12
Vixente
Formato .pdf (116,06 KB)
ANEJOS MEMORIA TECNICA
12-01-2017 12:22
Vixente
Formato .pdf (8,47 MB)
ANEJO 1
12-01-2017 12:22
Vixente
Formato .pdf (4,95 MB)
ANEJO II
12-01-2017 12:22
Vixente
Formato .pdf (389,40 KB)
ANEJO III
12-01-2017 12:23
Vixente
Formato .pdf (699,68 KB)
ANEJO IV
12-01-2017 12:23
Vixente
Formato .pdf (446,16 KB)
ANEJO V
12-01-2017 12:24
Vixente
Formato .pdf (9,66 KB)
ANEJO VI
12-01-2017 12:24
Vixente
Formato .pdf (194,88 KB)
ANEJO VII
12-01-2017 12:24
Vixente
Formato .pdf (102,03 KB)
ANEJO VIII
12-01-2017 12:25
Vixente
Formato .pdf (211,21 KB)
ANEJO IX
12-01-2017 12:26
Vixente
Formato .pdf (200,24 KB)
ANEJO X
12-01-2017 12:26
Vixente
Formato .pdf (73,91 KB)
ANEXO II RECTIFICADO (MODELO OFERTA: PRECIO, CONT
12-01-2017 12:45
Non vixente
Formato .pdf (335,30 KB)
ANEXO II (OFERTA: PRECIO, CONTROL CALIDAD Y REDUCC
13-01-2017 14:02
Vixente
Formato .pdf (297,91 KB)
Claúsulas administrativas - Versión en galego
29-12-2016 10:12
Vixente
Formato .pdf (537,75 KB)
Condicións técnicas - Versión en galego
29-12-2016 10:12
Vixente
Formato .zip (21,15 MB)
Claúsulas administrativas - Versión en castelán
29-12-2016 10:12
Vixente
Formato .pdf (550,78 KB)
Condicións técnicas - Versión en castelán
29-12-2016 10:12
Vixente
Formato .zip (21,15 MB)

Datos da presentación de ofertas

Presentación no rexistro da entidade
Lugar: Oficinas municipais sitas na Praza de Galicia nº 1 (edificio Liceo), Praza de Galicia nº 1
Data e hora: 24/01/2017 14:00
Horario do rexistro (Luns a Venres): Mañán: 09:00  a  14:00
Presentación por correo certificado
Data e hora límite para a presentación nas oficinas de correos: 24/01/2017 14:00
Nº de fax para a remisión do anuncio da imposición en correos: 981776529

Observacións: o anuncio de remisión de envío por correo certificado e da xustificación da data de imposición do envío na oficina de correos deberá ser enviado por fax, telefax ou telegrama no mesmo día.

Datos da mesa 1

Non existen datos do acto
Lugar:
Data e hora:

Histórico

Data
Cambio
31-01-2017 09:30
Modificadas observacións
13-01-2017 14:04
Modificadas observacións
13-01-2017 14:02
Engadido prego ' ANEXO II (OFERTA: PRECIO, CONTROL CALIDAD Y REDUCC'
13-01-2017 13:56
Anulado prego ' ANEXO II RECTIFICADO (MODELO OFERTA: PRECIO, CONT'
12-01-2017 12:45
Engadido prego ' ANEXO II RECTIFICADO (MODELO OFERTA: PRECIO, CONT'
12-01-2017 12:26
Engadido prego ' ANEJO X '
12-01-2017 12:26
Engadido prego ' ANEJO IX '
12-01-2017 12:25
Engadido prego ' ANEJO VIII '
12-01-2017 12:24
Engadido prego ' ANEJO VII '
12-01-2017 12:24
Engadido prego ' ANEJO VI '
12-01-2017 12:24
Engadido prego ' ANEJO V '
12-01-2017 12:23
Engadido prego ' ANEJO IV '
12-01-2017 12:23
Engadido prego ' ANEJO III '
12-01-2017 12:22
Engadido prego ' ANEJO II '
12-01-2017 12:22
Engadido prego ' ANEJO 1 '
12-01-2017 12:22
Engadido prego ' ANEJOS MEMORIA TECNICA '
29-12-2016 10:15
Modificado
29-12-2016 10:15
Modificado lugar de presentación de ofertas
29-12-2016 10:15
Modificada data e hora límite de presentación de ofertas