Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

  Volver  

Datos xerais

Estado do procedemento  Pendente de adxudicar

Concello de Betanzos
Datos de contacto do procedemento

- Teléfono:   981776525

- Correo electrónico:   correo@betanzos.dicoruna.es

Datos de contacto
do procedemento

Sistema de Contratación Compra pública estratéxica
Non aplica Non aplica
Tipo de procedemento Nº lotes Obxecto Importe
Abertos

_ Construcción de senda fluvial e adecuación da zona de Os Caneiros. Betanzos 449.522,21 €   sen IVE
Tipo de contrato Enderezo electrónico do procedemento ID Publicación
Obras http://www.contratosdegalicia.gal/resultado.jsp?N=97656 97656
Observacións
Con data 26/01/2017 a Xunta de Goberno Local acorda estimar parcialmente as alegacións presentadas contra o proxecto "construcción de senda fluvial e adecuación da zona de Os Caneiros, Betanzos" e suspender cautelarmente o proceso de licitación convocado para a contratación do citado proxecto