Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

  Volver  

Datos xerais

Estado do procedemento  Formalizado

Concello de Vilanova de Arousa
Datos de contacto do procedemento

- Teléfono:   986554021

- Correo electrónico:   rexistro.xeral@vilanovadearousa.com

Datos de contacto
do procedemento

Sistema de Contratación Compra pública estratéxica
Non aplica Non aplica
Tipo de procedemento Nº lotes Obxecto Importe
Abertos

_ SERVIZOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NAS ESPECIALIDADES DE HIXIENE INDUSTRIAL, SEGURIDADE NO TRABALLO, ERGONOMÍA E PSICOSOCIOLOXÍA E VIXILANCIA DA SAÚDE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA. 1.800,00 €   sen IVE
Tipo de contrato Enderezo electrónico do procedemento ID Publicación
Servizos http://www.contratosdegalicia.gal/resultado.jsp?N=26871 26871

Publicacións

Data de difusión na Plataforma de Contratos 09-05-2016 13:29

Selo: PR RWEB01 2016/643630

Perfil
BOP - Pontevedra
DOG
BOE
DOUE
09-05-2016
20-05-2016
Non
Non
Non

CPV - Vocabulario común de contratos públicos

código CPV Lote Data difusión
85100000 Servicios de salud 09-05-2016 13:29
85147000 Servicios de sanidad de las empresas 09-05-2016 13:29

Pregos

Título
Versión
Estado
Descarga
Anuncio galego
09-05-2016 13:29
Vixente
Formato .pdf (277,17 KB)
Anuncio castellano
09-05-2016 13:29
Vixente
Formato .pdf (285,74 KB)
Claúsulas administrativas - Versión en galego
09-05-2016 13:29
Vixente
Formato .pdf (9,08 MB)
Condicións técnicas - Versión en galego
09-05-2016 13:29
Vixente
Formato .pdf (2,33 MB)
Claúsulas administrativas - Versión en castelán
09-05-2016 13:29
Vixente
Formato .pdf (8,09 MB)
Condicións técnicas - Versión en castelán
09-05-2016 13:29
Vixente
Formato .pdf (2,43 MB)

Datos da presentación de ofertas

Presentación no rexistro da entidade
Lugar: Rexistro Xeral do Concello de Vilanova de Arousa. Praza do concello nº 1. 36600. VILANOVA DE AROUSA
Data e hora: 09/06/2016 14:00
Horario do rexistro (Luns a Venres): Mañán: 09:00  a  14:00 Horario do rexistro Sábado horario mañán 09:00  a  13:00
Presentación por correo certificado
Data e hora límite para a presentación nas oficinas de correos: 09/06/2016 14:00
Nº de fax para a remisión do anuncio da imposición en correos: 986

Observacións: o anuncio de remisión de envío por correo certificado e da xustificación da data de imposición do envío na oficina de correos deberá ser enviado por fax, telefax ou telegrama no mesmo día.

Datos da mesa 1

Acto - Público - Acto de Apertura de proposicións.
Lugar: Salón de actos do Concello de Vilanova de Arousa. Praza do Concello nº 1.
Data e hora: 20/06/2016 09:30

Datos da resolución do procedemento

Lote Participantes Resolución Adxudicatario Importe Selo REXEL
1 4 Adxudicado MUGATRA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN S.L.U. 1.645,00 € PR RWEB01 2016/1023619
Data difusión Prazo de execución Recurso/Prazo
13-07-2016 2 ano Potestativo de reposición (30 días)

Órgano competente para resolver

Órgano
Concello de Vilanova de Arousa
Enderezo
Localidade
C.P.
Praza do Concello, 1
Vilanova de Arousa
36620
Teléfono
Fax
Correo electrónico

Datos da formalización do contrato

Data formalización Lote Contratista
NIF
Nacionalidade Importe Data difusión Selo REXEL
20-07-2016 1 MUGATRA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN S.L.U.
B70055504
España 1.645,00 € 20-07-2016 PR RWEB01 2016/1059264
Modificado

Prórroga

Histórico

Data
Cambio
20-07-2016 12:30
Engadida formalización contrato
13-07-2016 13:40
Engadida adxudicación
13-06-2016 09:36
Modificado lugar da mesa, apertura 1
13-06-2016 09:36
Modificado descrición da mesa, apertura 1
13-06-2016 09:36
Modificado data da mesa, apertura 1
23-05-2016 11:03
Modificado
23-05-2016 11:03
Modificada data e hora límite de presentación de ofertas
23-05-2016 11:03
Modificado lugar de presentación de ofertas