Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

  Volver  

Datos xerais

Estado do procedemento  Formalizado

Concello de Vilanova de Arousa
Datos de contacto do procedemento

- Teléfono:   986554021

- Correo electrónico:   rexistro.xeral@vilanovadearousa.com

Datos de contacto
do procedemento

Sistema de Contratación Compra pública estratéxica
Non aplica Non aplica
Tipo de procedemento Nº lotes Obxecto Importe
Abertos

_ SERVIZOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NAS ESPECIALIDADES DE HIXIENE INDUSTRIAL, SEGURIDADE NO TRABALLO, ERGONOMÍA E PSICOSOCIOLOXÍA E VIXILANCIA DA SAÚDE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA. 1.800,00 €   sen IVE
Tipo de contrato Enderezo electrónico do procedemento ID Publicación
Servizos http://www.contratosdegalicia.gal/resultado.jsp?N=26871 26871