Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

  Volver  

Datos xerais

Estado do procedemento  Formalizado

Concello de Vilanova de Arousa
Datos de contacto do procedemento

- Teléfono:   986554021

- Correo electrónico:   javier.bouzada@vilanovadearousa.com

Datos de contacto
do procedemento

Sistema de Contratación Compra pública estratéxica
Non aplica Non aplica
Tipo de procedemento Nº lotes Obxecto Importe
Abertos

_ CONTRATO DE EXPLOTACIÓN DOS SERVIZOS DE CAFETERIA DO CLUB DE XUBILADOS DE VILANOVA DE AROUSA 1.487,60 €   sen IVE
Tipo de contrato Enderezo electrónico do procedemento ID Publicación
Administrativo especial http://www.contratosdegalicia.gal/resultado.jsp?N=26326 26326

Publicacións

Data de difusión na Plataforma de Contratos 25-04-2016 12:53

Selo: PR RWEB01 2016/570343

Perfil
BOP - Pontevedra
DOG
BOE
DOUE
25-04-2016
28-04-2016
Non
Non
Non

CPV - Vocabulario común de contratos públicos

código CPV Lote Data difusión
55330000 Servicios de cafetería 25-04-2016 12:53
55410000 Servicios de gestión de bares 25-04-2016 12:53

Pregos

Título
Versión
Estado
Descarga
Anuncio en galego
25-04-2016 12:53
Vixente
Formato .pdf (178,42 KB)
Anuncio en castellano
25-04-2016 12:53
Vixente
Formato .pdf (180,39 KB)
Claúsulas administrativas - Versión en galego
25-04-2016 12:53
Vixente
Formato .pdf (5,21 MB)
Claúsulas administrativas - Versión en castelán
25-04-2016 12:53
Vixente
Formato .pdf (5,32 MB)

Datos da presentación de ofertas

Presentación no rexistro da entidade
Lugar: Concello de Vilanova de Arousa (Rexistro Xeral). Praza do concello nº 1.- 36620. VILANOVA DE AROUSA
Data e hora: 18/05/2016 14:00
Horario do rexistro (Luns a Venres): Mañán: 09:00  a  14:00 Horario do rexistro Sábado horario mañán 09:00  a  13:00
Presentación por correo certificado
Data e hora límite para a presentación nas oficinas de correos: 18/05/2016 14:00
Nº de fax para a remisión do anuncio da imposición en correos: 986554

Observacións: o anuncio de remisión de envío por correo certificado e da xustificación da data de imposición do envío na oficina de correos deberá ser enviado por fax, telefax ou telegrama no mesmo día.

Datos da mesa 1

Acto - Público - APERTURA DE OFERTAS(SOBRES A e B)
Lugar: SALON DE SESIÓNS DA CASA CONSISTORIAL DE VILANOVA DE AROUSA.
Data e hora: 25/05/2016 12:00

Datos da resolución do procedemento

Lote Participantes Resolución Adxudicatario Importe Selo REXEL
1 3 Adxudicado HORACIO MARIÑO CASTRO 3.305,78 € PR RWEB01 2016/853485
Data difusión Prazo de execución Recurso/Prazo
14-06-2016 2 ano Potestativo de reposición (30 días)

Órgano competente para resolver

Órgano
Xunta de Goberno Local do Concello de Vilanova de Arousa
Enderezo
Localidade
C.P.
Praza do Concello, 1
Vilanova de Arousa
36620
Teléfono
Fax
Correo electrónico

Datos da formalización do contrato

Data formalización Lote Contratista
NIF
Nacionalidade Importe Data difusión Selo REXEL
30-06-2016 1 HORACIO MARIÑO CASTRO
35456680H
España 3.305,78 € 30-06-2016 PR RWEB01 2016/949845
Modificado

Prórroga

Histórico

Data
Cambio
30-06-2016 12:04
Engadida formalización contrato
14-06-2016 12:18
Engadida adxudicación
19-05-2016 14:45
Eliminado arquivo membros da mesa
19-05-2016 14:45
Engadido arquivo membros da mesa
19-05-2016 14:42
Modificado lugar da mesa, apertura 1
19-05-2016 14:42
Modificado descrición da mesa, apertura 1
19-05-2016 14:42
Modificado data da mesa, apertura 1
28-04-2016 13:22
Modificado
28-04-2016 13:22
Modificada data e hora límite de presentación de ofertas
28-04-2016 13:22
Modificado lugar de presentación de ofertas