Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

  Volver  

Datos xerais

Estado do procedemento  Formalizado

Consellería do Medio Rural e do Mar
Datos de contacto do procedemento

- Teléfono:   881999388

- Correo electrónico:   jose.manuel.gonzalez.perez@xunta.es

Datos de contacto
do procedemento

Sistema de Contratación Compra pública estratéxica
Non aplica Non aplica
Tipo de procedemento Nº lotes Obxecto Importe
Abertos

_ SERVIZO DE SALVAMENTO MARÍTIMO DE GALICIA, PRESTADO MEDIANTE HELICÓPTEROS, QUE SE TRANSFIREN DA ADMINISTRACIÓN AO CONTRATISTA POR TRAMITACIÓN URXENTE. EXPTE 16/2012 30.758.797,00 €   sen IVE
Tipo de contrato Enderezo electrónico do procedemento ID Publicación
Servizos http://www.contratosdegalicia.gal/resultado.jsp?N=17550 17550
Observacións
O horario da oficina de Rexistro Único e Información da Xunta de Galicia no periodo do 1 de Xullo o 14 de setembro de 2012 é de 09:00 a 14:00 horas de Luns a Sábado

Publicacións

Data de difusión na Plataforma de Contratos 30-05-2012 10:31

Selo: PR RWEB01 2012/6066

Perfil
BOP
DOG
BOE
DOUE
Non
Non
19-06-2012
09-06-2012
28-05-2012

Pregos

Título
Versión
Estado
Descarga
Claúsulas administrativas
30-05-2012 10:33
Vixente
Formato .pdf (2,75 MB)
Condicións técnicas
30-05-2012 10:34
Vixente
Formato .pdf (1,61 MB)
Claúsulas administrativas castelán
30-05-2012 10:35
Vixente
Formato .pdf (2,81 MB)

Datos da presentación de ofertas

Presentación no rexistro da entidade
Lugar: O único rexistro válido será a oficina de Rexistro Único e Información da Xunta de Galicia (edificio Administrativo de San Caetano s/n, Santiago de Compostela)
Data e hora: 06/07/2012 19:00
Horario do rexistro (Luns a Venres): Mañán: 09:00  a  15:00 Tarde 15:00  a  19:00 Horario do rexistro Sábado horario mañán 09:00  a  14:00
Presentación por correo certificado
Data e hora límite para a presentación nas oficinas de correos: 06/07/2012 19:00
Nº de fax para a remisión do anuncio da imposición en correos: 981544047

Observacións: o anuncio de remisión de envío por correo certificado e da xustificación da data de imposición do envío na oficina de correos deberá ser enviado por fax, telefax ou telegrama no mesmo día.

Datos da mesa 1

Acto - Público - de apertura dos Sobres A (ACTO NON PÚBLICO)
Lugar: sala de Xuntas da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia (edificio administrativo nº 5, segundo Andar (edificio dos espellos) San Caetano, Santiago de Compostela)
Data e hora: 12/07/2012 10:00

Datos da mesa 2

Acto - Público - de apertura de Sobres B (ACTO PÚBLICO)
Lugar: sala de Xuntas da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia (edificio administrativo nº 5, segundo Andar (edificio dos espellos) San Caetano, Santiago de Compostela)
Data e hora: 06/09/2012 12:30

Arquivos da mesa

Título
Versión
Estado
Descarga
Resolución suspension mesa sobres B
18-07-2012
Vixente
Formato .pdf (46,64 KB)

Datos da mesa 3

Non existen datos do acto
Lugar:
Data e hora:
Membros da mesa e órganos de asistencia

Datos da resolución do procedemento

Lote Participantes Resolución Adxudicatario Importe Selo REXEL
_ _ Adxudicado INAER HELICÓPTEROS OFF-SHORE, S.A.U. 30.750.387,00 € PR RWEB01 2012/020173
Data difusión Prazo de execución Recurso/Prazo
02-10-2012 5 ano Especial en materia de contratación (15 días)

Órgano competente para resolver

Órgano
Consellería do Merdio Rural e do Mar
Enderezo
Localidade
C.P.
Edificio Administrativo San Caetano, nº 5 - 2º andar
Santiago de Compostela
15781
Teléfono
Fax
Correo electrónico

Arquivos asociados a resolución

Título
Versión
Estado
Descarga
Anuncio formalización
16-11-2012 13:48
Vixente
Formato .pdf (45,90 KB)

Datos da formalización do contrato

Data formalización Lote Contratista
NIF
Nacionalidade Importe Data difusión Selo REXEL
31-10-2012 _ INAER HELICÓPTEROS OFF-SHORE, S.A.U.
A28164580
España 30.750.387,00 € PR RWEB01 2012/025117

Medios de publicacións

BOP
DOG
BOE
DOUE
Non
03/12/2012
26/11/2012
13/11/2012
Modificado

Prórroga

Histórico

Data
Cambio
10-12-2012 08:16
Modificado lugar de presentación de ofertas
16-11-2012 13:48
Engadido arquivo adxudicación ' Anuncio formalización '
16-11-2012 13:46
Engadida formalización contrato
02-10-2012 13:44
Engadida adxudicación
03-09-2012 12:41
Modificado data da mesa, apertura 2
18-07-2012 14:09
Engadido arquivo da mesa2 ' Resolución suspension mesa sobres B '
29-06-2012 13:44
Engadidas observacións
22-06-2012 09:21
Engadido arquivo membros da mesa
30-05-2012 11:01
Engadido data da mesa, apertura 2
30-05-2012 11:00
Engadido descrición da mesa, apertura 2
30-05-2012 10:59
Engadido lugar da mesa, apertura 2
30-05-2012 10:58
Engadido data da mesa, apertura 1
30-05-2012 10:57
Engadido lugar da mesa, apertura 1
30-05-2012 10:54
Engadido descrición da mesa, apertura 1
30-05-2012 10:52
Modificada data e hora límite de presentación de ofertas
30-05-2012 10:44
Modificada data e hora límite de presentación de ofertas
30-05-2012 10:39
Engadido lugar de presentación de ofertas
30-05-2012 10:35
Engadido prego ' Claúsulas administrativas castelán '
30-05-2012 10:34
Engadido prego ' Condicións técnicas '
30-05-2012 10:33
Engadido prego ' Claúsulas administrativas '