Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

  Volver  

Datos xerais

Estado do procedemento  Formalizado

Consellería do Medio Rural e do Mar
Datos de contacto do procedemento

- Teléfono:   881999388

- Correo electrónico:   jose.manuel.gonzalez.perez@xunta.es

Datos de contacto
do procedemento

Sistema de Contratación Compra pública estratéxica
Non aplica Non aplica
Tipo de procedemento Nº lotes Obxecto Importe
Abertos

_ SERVIZO DE SALVAMENTO MARÍTIMO DE GALICIA, PRESTADO MEDIANTE HELICÓPTEROS, QUE SE TRANSFIREN DA ADMINISTRACIÓN AO CONTRATISTA POR TRAMITACIÓN URXENTE. EXPTE 16/2012 30.758.797,00 €   sen IVE
Tipo de contrato Enderezo electrónico do procedemento ID Publicación
Servizos http://www.contratosdegalicia.gal/resultado.jsp?N=17550 17550
Observacións
O horario da oficina de Rexistro Único e Información da Xunta de Galicia no periodo do 1 de Xullo o 14 de setembro de 2012 é de 09:00 a 14:00 horas de Luns a Sábado