Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

  Volver  

Datos xerais

Estado do procedemento  Pendente de adxudicar

Consellería do Mar
Datos de contacto do procedemento

- Teléfono:   981545744

- Correo electrónico:   licitacion.mar@xunta.gal

Datos de contacto
do procedemento

Sistema de Contratación Compra pública estratéxica
Non aplica Non aplica
Tipo de procedemento Nº lotes Obxecto Importe
Abertos

_ Servizos de operación e mantemento de dous helicópteros para a prestación do servizo de salvamento marítimo de Galicia (expte: 5/2017) 26.012.000,00 €   sen IVE
Tipo de contrato Enderezo electrónico do procedemento ID Publicación
Servizos http://www.contratosdegalicia.gal/resultado.jsp?N=148527 148527
Observacións
La versión en castellano de las cláusulas administrativas y de las condiciones técnicas son una traducción de la versión original en gallego. A versión en castelán das cláusulas administrativas e das condicións técnicas son una tradución da versión orixinal en galego.