Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

  Volver  

Datos xerais

Estado do procedemento  En curso

Consellería do Mar
Datos de contacto do procedemento

- Teléfono:   981545744

- Correo electrónico:   licitacion.mar@xunta.gal

Datos de contacto
do procedemento

Sistema de Contratación Compra pública estratéxica
Non aplica Non aplica
Tipo de procedemento Nº lotes Obxecto Importe
Abertos

_ Servizos de operación e mantemento de dous helicópteros para a prestación do servizo de salvamento marítimo de Galicia (expte: 5/2017) 26.012.000,00 €   sen IVE
Tipo de contrato Enderezo electrónico do procedemento ID Publicación
Servizos http://www.contratosdegalicia.gal/resultado.jsp?N=148527 148527
Observacións
La versión en castellano de las cláusulas administrativas y de las condiciones técnicas son una traducción de la versión original en gallego. A versión en castelán das cláusulas administrativas e das condicións técnicas son una tradución da versión orixinal en galego.

Publicacións

Data de difusión na Plataforma de Contratos 17-04-2017 10:35

Selo: PR RWEB01 2017/597214

Perfil
BOP
DOG
BOE
DOUE
17-04-2017
Non
Non
Non
12-04-2017  (PDF)

CPV - Vocabulario común de contratos públicos

código CPV Lote Data difusión
60443000 Servicios de rescate aéreo 17-04-2017 10:35

NUT - Nomenclatura das Unidades Territoriais Estatísticas

NUT Lote Data difusión
ES111 A Coruña 17-04-2017 10:35
ES112 Lugo 17-04-2017 10:35
ES114 Pontevedra 17-04-2017 10:35

Pregos

Título
Versión
Estado
Descarga
Anexos editables en galego
17-04-2017 10:35
Vixente
Formato .docx (87,91 KB)
Anexos editables en castellano
17-04-2017 10:35
Vixente
Formato .docx (53,60 KB)
Claúsulas administrativas - Versión en galego
17-04-2017 10:35
Vixente
Formato .pdf (5,57 MB)
Condicións técnicas - Versión en galego
17-04-2017 10:35
Vixente
Formato .pdf (1,15 MB)
Claúsulas administrativas - Versión en castelán
17-04-2017 10:35
Vixente
Formato .pdf (549,56 KB)
Condicións técnicas - Versión en castelán
17-04-2017 10:35
Vixente
Formato .pdf (190,06 KB)

Datos da presentación de ofertas

Presentación no rexistro da entidade
Lugar: O único rexistro válido será a oficina de Rexistro Xeral e Información á Cidadanía da Xunta de Galicia (Edificio Administrativo de San Caetano, s/n, Santiago de Compostela, C.P. 15781)
Data e hora: 22/05/2017 19:00
Horario do rexistro (Luns a Venres): Mañán: 09:00  a  19:00 Horario do rexistro Sábado horario mañán 09:00  a  14:00
Presentación por correo certificado
Data e hora límite para a presentación nas oficinas de correos: 22/05/2017 23:59
Nº de fax para a remisión do anuncio da imposición en correos: 981545003

Observacións: o anuncio de remisión de envío por correo certificado e da xustificación da data de imposición do envío na oficina de correos deberá ser enviado por fax, telefax ou telegrama no mesmo día.

Datos da mesa 1

Non existen datos do acto
Lugar:
Data e hora:

Histórico

Data
Cambio
17-04-2017 10:55
Modificadas observacións
17-04-2017 10:44
Modificado
17-04-2017 10:44
Modificada data e hora límite de presentación de ofertas