Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

  Volver  

Concello de Becerreá

RSS

Datos de contacto

NIF :
P2700600F

Teléfono :
982360004

Fax :
982360518

Correo electrónico :
concellodebecerrea@telefonica.net

Web :
http://www.concellodebecerrea.com/

máis ...

menos Busca Avanzada
ID Data PCPG Obxecto Importe Data estado Estado
107850 28-01-2017 Prestación do servizo de limpeza de centros escolares e outras instalacións municipais. 48536.0 €
13-02-2017 Pendente de adxudicar
107849 28-01-2017 Prestación do servizo de transporte de escolares ós centros de ensino IES e CEIP e de usuarios ao Centro de Servizos Sociais de Becerreá 85168.0 €
13-02-2017 Pendente de adxudicar
107848 28-01-2017 Prestación do servizo de Escola Infantil Municipal do Concello de Becerreá 376000.0 €
13-02-2017 Pendente de adxudicar
50818 13-07-2016 Proxecto de obra titulado MELLORA DE ACCESO AO PARQUE EMPRESARIAL 123966.94 €
29-08-2016 Adxudicado
46266 29-06-2016 “ACONDICIONAMENTO E MELLORA DE ACMIÑOS DE ACCESO A EXPLOTACIÓNS DOS NÚCLEOS DE FREIXO, TORTES, ARMESTO, LIÑARES E COTO (BECERREÁ-LUGO)”. 77607.02 €
16-08-2016 Adxudicado
27533 26-05-2016 Expediente de contratación do subministro e instalación de equipamento informático (6 ordenadores sobremesa) con configuración de software e... 4958.68 €
12-07-2016 Adxudicado
25668 07-04-2016 Expediente de contratación das prestacións do servizo de mantemento e reparación de vehículos do parque móvil do Concello de Becerreá: adxud... 13104.0 €
07-04-2016 Adxudicado
24091 25-02-2016 AXUDA NO FOGAR PARA PERSOAS VALORADAS COMO DEPENDENTES DO CONCELLO DE BECERREÁ 800876.16 €
28-04-2016 Adxudicado
22597 05-05-2015 Expediente de contratación da obra incluída no proxecto “ABASTECEMENTO DE AUGA A TORALLO E ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑO. CONCELLO DE AS NOGAIS... 56216.43 €
03-07-2015 Adxudicado
22539 28-04-2015 SEGUNDA FASE ABASTECEMENTO DE AUGAS A VILOUTA 45009.44 €
26-06-2015 Adxudicado
ID Obxecto Importe