Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

  Volver  

Concello de Carballo

RSS

Datos de contacto

NIF :
P1501900C

Teléfono :
981704704

Fax :
981702858

Correo electrónico :
infocarballo@carballo.org

Web :
http://www.carballo.org/

máis ...

menos Busca Avanzada
ID Data PCPG Obxecto Importe Data estado Estado
100836 03-01-2017 Contrato de "Servizos de axuda no fogar no Concello de Carballo" (SAT 43/2016) 2349891.99 €
03-01-2017 En curso
94003 26-12-2016 Contrato administrativo de servizos de "Xestión do horto infantil ecolóxico do Concello de Carballo" (SAT. 37/2016) 90000.0 €
10-01-2017 Pendente de adxudicar
93976 21-12-2016 Contrato de servizos de "Conservación, mantemento, reposición e traballos de sinalización horizontal na rede viaria do Concello de Carba... 111570.25 €
05-01-2017 Pendente de adxudicar
93961 19-12-2016 Contrato administrativo de Servizos de "Formación en cociña do Concello de Carballo" (SAT. 44/2016) 170000.0 €
03-01-2017 Pendente de adxudicar
92207 13-12-2016 Contrato administrativo de subministros de "pavimento deportivo para instalacións deportivas no Concello de Carballo (SUM 24/2016) 67919.69 €
28-12-2016 Pendente de adxudicar
83036 28-11-2016 Contrato administrativo de servizos de "Mantemento de ascensores" (SAT. 41/2016) 109090.92 €
13-12-2016 Pendente de adxudicar
75783 31-10-2016 Contrato administrativo de obras de "Reurbanización zona C.E.I.P. Xesús San Luís Romero" (OBR. 28/2016) 182975.54 €
28-11-2016 Pendente de adxudicar
73969 21-10-2016 Contrato administrativo de servizos de "Gabinete de Comunicación do Concello de Carballo" (SAT. 36/2016) 88920.0 €
11-01-2017 Formalizado
73604 20-10-2016 Contrato administrativo de servizos de "mantemento de ascensores" (SAT. 35/2016) 99173.55 €
16-11-2016 Anulado/Desestimado
73204 19-10-2016 Contrato administrativo de obras de "Centro Social de Ardaña" (OBR. 27/2016) 321664.89 €
14-11-2016 Pendente de adxudicar
ID Obxecto Importe