Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

  Volver  

Concello de Carballo

RSS

Datos de contacto

NIF :
P1501900C

Teléfono :
981704704

Fax :
981702858

Correo electrónico :
contratacion@carballo.gal

Web :
http://www.carballo.org/

máis ...

menos Busca Avanzada
ID Data PCPG Obxecto Importe Data estado Estado
138757 22-03-2017 Contrato administrativo de obras de "Infraestrutura para aparcamentos e interior do Parque Empresarial de Carballo", financiado parc... 121064.93 €
17-04-2017 Pendente de adxudicar
137467 17-03-2017 Contrato administrativo de servizos de"Asesoría psicolóxica do Centro de Información a Muller de Carballo" (SAT 16/2017) 23140.49 €
03-04-2017 Pendente de adxudicar
129891 07-03-2017 Contrato administrativo de obras de "Reparación dos viais secundarios nas parroquias de Entrecruces e Aldemunde" (OBR. 05/2017) 157714.58 €
03-04-2017 Pendente de adxudicar
115883 02-03-2017 Contrato administrativo de servizos de "Implantación da plataforma de administración electrónica TEDEC/AL-SIGM" (SAT 15/2017) 140500.0 €
07-04-2017 Formalizado
109729 08-02-2017 Contrato administrativo de obras de "Reparación dos viais secundarios na parroquia de Rus" (OBR. 04/2017) 219734.76 €
06-03-2017 Pendente de adxudicar
109728 08-02-2017 Contrato administrativo de obras de "Reparación dos viais secundarios na parroquia de Sofán" (OBR. 03/2017) 252765.74 €
06-03-2017 Pendente de adxudicar
109727 08-02-2017 Contrato administrativo de obras de "Reparación dos viais secundarios nas parroquias de Lema e Rebordelos" incluída no Plan Provinci... 127192.26 €
06-03-2017 Pendente de adxudicar
109725 08-02-2017 Contrato administrativo de obras de "Rede de saneamento no Cotote, parroquia de Sofán" financiado pola Deputación Provincial da Coru... 55991.9 €
06-03-2017 Pendente de adxudicar
103105 24-01-2017 Contrato de servizos de "Formulación da estratexia de mellora e xestión do espazo público urbano no Concello de Carballo" (SAT 01/20... 55000.0 €
08-02-2017 Pendente de adxudicar
103103 24-01-2017 Contrato de servizos de "Control de pragas urbanas no Concello de Carballo (Desratización, desinfección, desinsectación e avispa velutin... 85194.0 €
24-04-2017 Adxudicado
ID Obxecto Importe