Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

  Volver  

Concello de Carballo

Datos de contacto

NIF :
P1501900C

Teléfono :
981704704

Fax :
981702858

Correo electrónico :
infocarballo@carballo.org

Web :
http://www.carballo.org/

Enderezo:
Praza do Concello, 15100 -  Carballo  -  A Coruña Galicia - España

Actividade

Administración pública local

Busca de procedementos
ID Data PCPG Obxecto Importe Data estado Estado
73969 21-10-2016 Contrato administrativo de servizos de "Gabinete de Comunicación do Concello de Carballo" (SAT. 36/2016) 88,920 €
21-10-2016 En curso
73604 20-10-2016 Contrato administrativo de servizos de "mantemento de ascensores" (SAT. 35/2016) 99,173.55 €
20-10-2016 En curso
73204 19-10-2016 Contrato administrativo de obras de "Centro Social de Ardaña" (OBR. 27/2016) 321,664.89 €
19-10-2016 En curso
70643 06-10-2016 Contrato administrativo de obras de "Dotación de servizos urbanos no itinerario peonil e ciclista na AC-552, treito Bértoa-Carballo, PQ 29+400-30+480" (OBR. 26/2016) 313,799.63 €
06-10-2016 En curso
70636 06-10-2016 Contrato privado de "Adquisición de terreos incluidos dentro do ámbito do sistema xeral de espazos libres (SX-EL1) do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Carballo" (PRI 05/2016) 6 €
06-10-2016 En curso
27354 23-05-2016 CONTRATO DE SERVIZOS DE "CORREO ELECTRONICO NA NUBE, EN MODO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE)" (SAT. 16/2016) 56,000 €
26-09-2016 Formalizado
24374 17-03-2016 Contrato administrativo de servizos de "Limpeza viaria e servizos conexos do Concello de Carballo", reservado a Centros Especiales de Emprego e Empresas de Inserción Sociolaboal" (SAT 08/2016) 360,000 €
22-09-2016 Formalizado
60050 23-08-2016 Contrato administrativo especial de "Concesión administrativa dos postos situados no Mercado Municipal de Carballo" (ESP. 01/2016) 0 €
22-09-2016 Pendente de adxudicar
26506 28-04-2016 Contrato administrativo de servizos de "Limpeza de praias do Concello de Carballo" (SAT 13/2016) 348,690.44 €
20-09-2016 Adxudicado
60049 23-08-2016 Contrato mixto de "Subministración e servizo de antivirus e seguridade no equipamento informático e de comunicacións do Concello de Carballo" (SAT. 28/2016) 30,000 €
07-09-2016 Pendente de adxudicar
ID Obxecto Importe