Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

  Volver  

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

RSS

Datos de contacto

NIF :
S1511001H

Teléfono :
881-995385

Fax :
881-999326

Correo electrónico :
tramitacion-contractual.cmot@xunta.es

Web :
http://www.xunta.gal/medio-ambiente-e-ordenacion-do-territorio

máis ...

menos Busca Avanzada
ID Data PCPG Obxecto Importe Data estado Estado
115550 17-03-2017 Servizo de mantemento dos sistemas de cromatografía iónica, de valoración automática de pH, condutividade e oxíxeno, de fluxo segmentado e d... 23688.0 €
17-03-2017 Adxudicado
109011 08-02-2017 Obra de construción do centro de recuperación da fauna silvestre de Cotobade, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nu... 567658.91 €
06-03-2017 Pendente de adxudicar
108784 08-02-2017 Servizo para o estudo da poboación de anguía europea (Anguilla anguilla) nas zonas de desembocadura fluvial competencia da Comunidade Autóno... 123966.94 €
23-02-2017 Pendente de adxudicar
108740 03-02-2017 Servizo de mostraxes piscícolas de especies de interese comunitario e de zonas de especial conservación (Z.E.C.) ou de alto valor natural na... 260518.0 €
03-02-2017 En curso
108519 01-02-2017 Servizo para a aplicación de medidas de xestión das especies de flora e fauna con comportamento invasor en Galicia, no período 2016-2018, co... 303543.0 €
13-03-2017 Pendente de adxudicar
97668 05-01-2017 Subministración de equipamento para as estacións oceanográficas, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, nun 80% no mar... 36774.0 €
20-01-2017 Pendente de adxudicar
97660 05-01-2017 Servizo de actuacións de ordenación do uso público e divulgación dos valores naturais do monumento natural da Praia das Catedrais, cofinanci... 124500.0 €
20-01-2017 Pendente de adxudicar
97669 05-01-2017 Servizo para a realización dun estudo para coñecer a influencia da radiación e das brisas mariñas na produción do ozono troposférico, cofina... 50800.0 €
20-01-2017 Pendente de adxudicar
97670 05-01-2017 Subministración, instalación e posta en marcha de equipamento para o control da calidade das augas, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desen... 47440.0 €
20-01-2017 Pendente de adxudicar
67258 23-09-2016 Servizo de organización, control e tratamento da información xerada polos informes preliminares de solos e informes de situación de solos e ... 937306.53 €
22-02-2017 Adxudicado
ID Obxecto Importe
ID Data PCPG Obxecto Importe Data estado Estado
140138 27-03-2017 CONVENIO CMAOT-CONCELLO DE FOZ PARA A REMODELACIÓN INTEGRAL 11450.0 €
27-03-2017 Adxudicado
139513 23-03-2017 Servicio de limpieza en el Servicio de Calidad Ambiental 534.4 €
23-03-2017 Adxudicado
139291 23-03-2017 Limpieza del local 435.6 €
23-03-2017 Adxudicado
139290 23-03-2017 Servizo de limpeza nas dependencias da D.X.Patrimonio Natural en Ourense - Febreiro de 2017 534.41 €
23-03-2017 Adxudicado
139045 23-03-2017 Servizos de limpeza de mantemento realizados na oficina PN Baixa Limia-Serra do Xures. Febreiro 2017 458.08 €
23-03-2017 Adxudicado