Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

  Volver  

Consellería do Medio Rural

RSS

Datos de contacto

NIF :
S1511001H

Teléfono :
981544729

Fax :
981544047

Correo electrónico :
licitacion.mediorural@xunta.es

Web :

máis ...

menos Busca Avanzada
ID Data PCPG Obxecto Importe Data estado Estado
144520 17-04-2017 Subministración de unidades de extracción de sangue (Expte. 16/2017) 281000.0 €
11-04-2017 En curso
140055 05-04-2017 Subministración mediante modalidade de renting de 57 vehículos para o persoal fixo discontinuo das brigadas dos distritos con labores de pre... 203695.2 €
20-04-2017 Pendente de adxudicar
136848 29-03-2017 Subministración de luvas para o persoal do servizo de prevención e defensa contra incendios forestais da Xunta de Galicia. (1º Contrato deri... 57666.0 €
07-04-2017 Formalizado
136847 29-03-2017 Subministración de luvas para o persoal do servizo de prevención e defensa contra incendios forestais da Xunta de Galicia. (1º Contrato deri... 367395.0 €
07-04-2017 Formalizado
136846 29-03-2017 Subministración de luvas para o persoal do servizo de prevención e defensa contra incendios forestais da Xunta de Galicia. (1º Contrato deri... 96600.0 €
29-03-2017 Adxudicado
137918 27-03-2017 Contratación polo procedemento aberto, unicrierio, non suxeito a regulación harmonizada, de 13 obras de tratamentos silvícolas preventivos (... 2639079.56 €
24-04-2017 Pendente de adxudicar
138390 21-03-2017 Subministración de luvas para o persoal do servizo de prevención e defensa contra incendios forestais da Xunta de Galicia. (1º Contrato deri... 13597.5 €
21-03-2017 Adxudicado
134603 21-03-2017 Servizo relativo ao desenvolvemento de traballos para a avaliación fitosanitaria das masas forestais galegas durante os anos 2017-2018 confi... 114202.0 €
05-04-2017 Pendente de adxudicar
115733 14-03-2017 Servizo para o desenvolvemento dunha campaña de publicidade para a promoción dos produtos cárnicos de orixe galego. (Exp:14/2017) 190082.64 €
29-03-2017 Pendente de adxudicar
131898 10-03-2017 Subministración de luvas para o persoal do servizo de prevención e defensa contra incendios forestais da Xunta de Galicia. (1º Contrato deri... 19687.5 €
22-03-2017 Formalizado
ID Obxecto Importe
ID Data PCPG Obxecto Importe Data estado Estado
158705 28-04-2017 Fotocopias fotocopiadoras Ricoh. 86.42 €
28-04-2017 Adxudicado
158704 28-04-2017 Fotocopias febrero 2017. 83.85 €
28-04-2017 Adxudicado
158217 28-04-2017 Fotocopiadora Canon. LASAPAGA. 47.81 €
28-04-2017 Adxudicado
158193 28-04-2017 inserción dunha acción divulgativa dunha páxinal no xornal El Correo Gallego 8000.0 €
28-04-2017 Adxudicado
157809 27-04-2017 inserción publicitaria na revista "Axenda Agraria", núm. marzo 2017: 1+1 páxina 1210.0 €
27-04-2017 Adxudicado
157784 27-04-2017 SUBMINISTRO DE MATERIAL DO LAFIGA 281.69 €
27-04-2017 Adxudicado
157773 27-04-2017 MATERIAL PARA O CONTROL E ERRADICACIÓN DA COUZA GUATEMALTECA DA PATACA 12551.0 €
27-04-2017 Adxudicado
157510 27-04-2017 SUBMINISTRO DE MATERIAL DO LAFIGA 127.41 €
27-04-2017 Adxudicado
157452 27-04-2017 SUBMINISTRO DE MATERIAL DO LAFIGA 290.4 €
27-04-2017 Adxudicado
157196 27-04-2017 CARTELES ALUMINIO ALERTA INFLUENZA 880.07 €
27-04-2017 Adxudicado