Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

  Volver  

Axencia Tributaria de Galicia

RSS

Datos de contacto

NIF :
Q1500393B

Teléfono :
981544189

Fax :
981544169

Correo electrónico :
direccion@atriga.es

Web :
http://www.atriga.es/web/atriga/

máis ...

menos Busca Avanzada
ID Data PCPG Obxecto Importe Data estado Estado
54062 26-07-2016 Servizo de insercións publicitarias para una acción divulgativa denominada Campaña de sensibilización sobre a necesidade do pago de impostos... 34022.03 €
26-07-2016 Formalizado
52204 18-07-2016 Servizo de insercións publicitarias para unha acción divulgativa denominada "Campaña de sensibilización sobre a necesidade do pago de im... 34022.03 €
19-07-2016 Formalizado
52203 18-07-2016 Servizo de insercións publicitarias para unha acción divulgativa denominada "Campaña de sensibilización sobre a necesidade do pago de im... 17011.02 €
19-07-2016 Formalizado
52202 18-07-2016 Servizo de insercións publicitarias para unha acción divulgativa denominada "Campaña de sensibilización sobre a necesidade do pago de im... 34022.03 €
19-07-2016 Formalizado
52199 18-07-2016 Servizo de insercións publicitarias para unha acción divulgativa denominada "Campaña de sensibilización sobre a necesidade do pago de im... 85055.08 €
19-07-2016 Formalizado
52197 18-07-2016 Servizo de insercións publicitarias para unha acción divulgativa denominada "Campaña de sensibilización sobre a necesidade do pago de im... 85055.08 €
20-07-2016 Anulado/Desestimado
23981 23-02-2016 Contratación, polo procedemento aberto, non suxeito a regularización harmonizada, documentalmente simplificada, do servizo de depósito, cust... 53719.01 €
01-04-2016 Formalizado
ID Obxecto Importe
ID Data PCPG Obxecto Importe Data estado Estado