Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

  Volver  

Concello de Sada

RSS

Datos de contacto

NIF :
P1507600C

Teléfono :
981620075

Fax :
981621274

Correo electrónico :
contratacion@sada.gal

Web :
http://www.concellodesada.com/

máis ...

menos Busca Avanzada
ID Data PCPG Obxecto Importe Data estado Estado
81996 24-11-2016 Porche-marquesiona no colexio Pedro Barrié da Maza 10663.6 €
09-12-2016 Adxudicado
79329 15-11-2016 PAI 2016: Subministración de vehículos para os distintos servizos municipais 123966.95 €
20-01-2017 Formalizado
64901 15-09-2016 Subministro e instalación de alumbrado público por outro de maior eficiencia na estrada de Sada a Meirás 35995.0 €
20-01-2017 Formalizado
64900 15-09-2016 Subministro e instalación de alumbrado público por outro de maior eficiencia na estrada de Sada a Castelo 35995.0 €
20-01-2017 Formalizado
64899 15-09-2016 Submnistro e instalación de alumbrado público por outro de maior eficiencia na estada de Sada a Carnoedo 35995.0 €
20-01-2017 Formalizado
64897 15-09-2016 Subministro e instalación de alumbrado publico por outro de maior eficiencia na Avda. de R. Arxentina e na estrada de Sada ao Castro 36647.88 €
20-01-2017 Formalizado
64891 15-09-2016 Subministro e instalación de alumbrado público por outro de maior eficiencia na Avda. Barrié da Maza 38838.2 €
20-01-2017 Formalizado
62105 05-09-2016 Actividades de prevención, integración e participación social dirixidas a pesoas con diversidade funcional 20522.04 €
09-11-2016 Formalizado
60840 26-08-2016 Servizo de actividades extraescolares e actividades formativas de adultos 38000.0 €
03-10-2016 Formalizado
59410 19-08-2016 Subministración mediante renting dun vehículo para a Policía Local 29752.07 €
27-10-2016 Deserto
ID Obxecto Importe