Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

  Volver  

Concello de Sada

RSS

Datos de contacto

NIF :
P1507600C

Teléfono :
981620075

Fax :
981621274

Correo electrónico :
contratacion@sada.gal

Web :
http://www.concellodesada.com/

máis ...

menos Busca Avanzada
ID Data PCPG Obxecto Importe Data estado Estado
151395 19-04-2017 Autorización do uso común especial da vía pública con instalación dun servizo de restauración no Festival Touliña POP 2000.0 €
19-04-2017 En curso
138389 21-03-2017 CONTRATACIÓN DE ORQUESTRAS PARA AS FESTAS DE SAN ROQUE 2017, DIAS 15-16-17 E 18 DE AGOSTO DE 2017 44000.0 €
31-03-2017 Pendente de adxudicar
138388 21-03-2017 CONTRATO MENOR DAS OBRAS DE REPARACION DO CAMIÑO DE CASTELO A VILAR E OUTROS 18860.34 €
29-03-2017 Pendente de adxudicar
137471 21-03-2017 Subministración mediante renting dun vehículo para a Policía Local, mediante procedemento aberto con varios criterios de adxudicación 32727.27 €
05-04-2017 Pendente de adxudicar
136844 16-03-2017 Subministración autómata (2 para a xestión de bombeos de augas residuais nas redes de saneamento do Concello de Sada, incluídas no Plan de ... 29886.0 €
24-03-2017 Pendente de adxudicar
136841 16-03-2017 Substitución lucernario-Reparación da cuberta do Pavillón municipal 24793.39 €
25-03-2017 Pendente de adxudicar
81996 24-11-2016 Porche-marquesiona no colexio Pedro Barrié da Maza 10663.6 €
09-12-2016 Adxudicado
79329 15-11-2016 PAI 2016: Subministración de vehículos para os distintos servizos municipais 123966.95 €
20-01-2017 Formalizado
64901 15-09-2016 Subministro e instalación de alumbrado público por outro de maior eficiencia na estrada de Sada a Meirás 35995.0 €
20-01-2017 Formalizado
64900 15-09-2016 Subministro e instalación de alumbrado público por outro de maior eficiencia na estrada de Sada a Castelo 35995.0 €
20-01-2017 Formalizado
ID Obxecto Importe