Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

  Volver  

Concello de Cerceda

RSS

Datos de contacto

NIF :
P1502400C

Teléfono :
981685152

Fax :
981685205

Correo electrónico :
alcaldia@cerceda.es

Web :
http://www.cerceda.es/

más ...

menos Búsqueda Avanzada
ID Fecha PCPG Objeto Importe Fecha estado Estado
147304 11-04-2017 Subministración de módulos de carro de compra de entradas e servizo de hosting, mantemento e seguridade web da paxina do Aquapark 5118.3 €
11-04-2017 En curso
131900 14-03-2017 Reparación do pavimento do parque acuático de Cerceda 63546.0 €
22-03-2017 Pendiente de adjudicar
131902 14-03-2017 Restauración das rochas artificiais do parque acuático 112062.06 €
22-03-2017 Pendiente de adjudicar
110717 07-03-2017 Adecuación e mellora da zona verde do polígono industrial de o Acevedo 54067.9 €
17-03-2017 Pendiente de adjudicar
97667 17-02-2017 Mellora da capa de rodaxe cruce abaixo en San Vicenzo 40171.03 €
12-04-2017 Formalizado
109739 08-02-2017 Camiño de Quintán a Xalo 57140.83 €
08-02-2017 Adjudicado
80043 16-11-2016 Saneamento en Morzós a Lousa 1ª fase. 86867.62 €
16-11-2016 Adjudicado
77985 14-11-2016 Servicio de recogida y transporte de residuos solidos urbanos 647273.6 €
22-03-2017 Formalizado
73612 20-10-2016 Accesos a Telleiro 55081.86 €
20-10-2016 Formalizado
73611 20-10-2016 Camiño Arrieiros a estrada Laracha por polideportivo e outros 28219.42 €
20-10-2016 Formalizado
ID Objeto Importe
136 Contratación do servizo de explotación, conservación e mantemento da Estación depuradora de augas residuis de Cobeláns e instalacións anexas 59504.13 €