Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

  Volver  

Axencia Tributaria de Galicia

RSS

Datos de contacto

NIF :
Q1500393B

Teléfono :
981544189

Fax :
981544169

Correo electrónico :
direccion@atriga.es

Web :
http://www.atriga.es/web/atriga/

más ...

menos Búsqueda Avanzada
ID Fecha PCPG Objeto Importe Fecha estado Estado
54062 26-07-2016 Servizo de insercións publicitarias para una acción divulgativa denominada Campaña de sensibilización sobre a necesidade do pago de impostos... 34022.03 €
26-07-2016 Formalizado
52204 18-07-2016 Servizo de insercións publicitarias para unha acción divulgativa denominada "Campaña de sensibilización sobre a necesidade do pago de im... 34022.03 €
19-07-2016 Formalizado
52203 18-07-2016 Servizo de insercións publicitarias para unha acción divulgativa denominada "Campaña de sensibilización sobre a necesidade do pago de im... 17011.02 €
19-07-2016 Formalizado
52202 18-07-2016 Servizo de insercións publicitarias para unha acción divulgativa denominada "Campaña de sensibilización sobre a necesidade do pago de im... 34022.03 €
19-07-2016 Formalizado
52199 18-07-2016 Servizo de insercións publicitarias para unha acción divulgativa denominada "Campaña de sensibilización sobre a necesidade do pago de im... 85055.08 €
19-07-2016 Formalizado
52197 18-07-2016 Servizo de insercións publicitarias para unha acción divulgativa denominada "Campaña de sensibilización sobre a necesidade do pago de im... 85055.08 €
20-07-2016 Anulado/Desestimado
23981 23-02-2016 Contratación, polo procedemento aberto, non suxeito a regularización harmonizada, documentalmente simplificada, do servizo de depósito, cust... 53719.01 €
01-04-2016 Formalizado
ID Objeto Importe
ID Fecha PCPG Objeto Importe Fecha estado Estado
151059 19-04-2017 Copias SSCC 9.35 €
19-04-2017 Adjudicado
150989 19-04-2017 Carpetas impostos. Delegació Ourense 1811.37 €
19-04-2017 Adjudicado
150577 19-04-2017 material de oficina ordinario no inventariable 631.74 €
19-04-2017 Adjudicado
150464 19-04-2017 Carpetas delegación Vigo 308.47 €
19-04-2017 Adjudicado
150269 19-04-2017 Publicacións periódicas.Memento fiscal e procedementos tributarios 765.44 €
19-04-2017 Adjudicado
150145 19-04-2017 Suscricións Atriga. Ciss baasico fiscalidade, Facenda local e procedemento tributario 1800.67 €
19-04-2017 Adjudicado