Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

  Volver  

Consellería do Medio Rural e do Mar

RSS

Datos de contacto

NIF :
S1511001h

Teléfono :
981545742

Fax :
981545003

Correo electrónico :
licitacion.mediorural@xunta.es

Web :
http://mediorural.xunta.es/

más ...

menos Búsqueda Avanzada
ID Fecha PCPG Objeto Importe Fecha estado Estado
23588 04-11-2015 SUBMINISTRO DE 12 LOTES DE ACCESORIOS TERMINAIS DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA O ACCESO AOS SERVIZOS DA REDE CORPORATIVA DE COMUNICACIÓNS MÓBILES... 206850.0 €
30-12-2015 Formalizado
23438 06-10-2015 SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DUNHA CALDEIRA DE PELLETS NAS OFICINAS DO DISTRITO FORESTAL DE SALCEDA (PONTEVEDRA). EXPEDIENTE 47bis/2015. CONTRA... 54064.7 €
17-03-2016 Formalizado
23391 21-09-2015 SUBMINISTRACIÓN E ENTREGA DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS DURANTE O ANO 2015. (EXP. 49/2015)C... 168000.0 €
22-04-2016 Anulado/Desestimado
23232 21-09-2015 SUBMINISTRACIÓN CONSISTENTE NA “ADQUISICIÓN E POSTA EN FUNCIONAMENTO DE CATRO (4) CARRETILLAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS PARA DIVERSAS LONXAS PES... 115000.0 €
30-11-2015 Formalizado
23370 15-09-2015 SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DUNHA CALDEIRA DE PELLETS NAS OFICINAS DO DISTRITO FORESTAL DE SALCEDO (PONTEVEDRA). “CONTRATACIÓN DOCUMENTALM... 54064.7 €
23-09-2015 Anulado/Desestimado
23233 15-09-2015 SUBMINISTRACIÓN DE DOUS TRACTORES PARA CENTROS DEPENDENTES DA DIRECCIÓN XERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA “CONTRATACIÓN DOCUMENTALMENTE SIMP... 90909.09 €
23-09-2015 Anulado/Desestimado
23207 14-08-2015 SERVICIO PARA O DESEÑO, ELABORACIÓN E DIFUSIÓN DUNHA CAMPÑA DE PUBLICIDADE 2015 DO PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL DE GALICIA 2007-2013. E... 173267.03 €
09-10-2015 Formalizado
23184 07-08-2015 Subministración de complementos para o equipo de protección individual do persoal do servizo de prevención e defensa contra incendios forest... 390500.0 €
18-01-2016 Formalizado
22698 03-08-2015 CONTRATO DERIVADO DO ACORDO MARCO DO SUBMINISTRO DE TERMINAIS DE RADIOCOMUNICACION PARA O ACCESO AOS SERVIZOS DA REDE CORPORATIVA DE COMUNIC... 0.0 €
06-08-2015 Formalizado
22696 03-08-2015 CONTRATO DERIVADO DO ACORDO MARCO DO SUBMINISTRO DE TERMINAIS DE RADIOCOMUNICACION PARA O ACCESO AOS SERVIZOS DA REDE CORPORATIVA DE COMUNIC... 0.0 €
07-08-2015 Formalizado
ID Objeto Importe
ID Fecha PCPG Objeto Importe Fecha estado Estado