Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

  Volver  

XESGALICIA SGEIC, S.A.U.

RSS

Datos de contacto

NIF :
A15674203

Teléfono :
981541621

Fax :
981580658

Correo electrónico :
bbalgoma@xesgalicia.org

Web :
http://www.xesgalicia.org

máis ...

menos Busca Avanzada
ID Data PCPG Obxecto Importe Data estado Estado
83381 29-11-2016 Prestación de servizos de asesoramento e apoio en materia fiscal e tributaria para Xesgalicia SGEIC, S.A.U. e para as entidades de capital r... 48000.0 €
27-02-2017 Adxudicado
23982 02-02-2016 Servizos de apoio en materia xurídico - procesal, civil e mercantil así como no ámbito concursal 59800.0 €
17-02-2016 Formalizado
23533 14-10-2015 CONTRATACIÓN DE SERVIZOS DE AUDITORÍA PARA OS EXERCICIOS 2015, 2016 E 2017 PARA XESGALICIA SGEIC, S.A.U. E A SOCIEDADE DE CAPITAL RISCO E OS... 135000.0 €
15-01-2016 Adxudicado
ID Obxecto Importe
ID Data PCPG Obxecto Importe Data estado Estado