Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

  Volver  

Concello de Valga

RSS

Datos de contacto

NIF :
P3605600J

Teléfono :
986559456

Fax :
986559455

Correo electrónico :
concello.valga@eidolocal.es

Web :
http://www.valga.es

máis ...

menos Busca Avanzada
ID Data PCPG Obxecto Importe Data estado Estado
102861 09-03-2017 Contrato de Servizo de Asesoramento e Asistencia en Materia de Xestión Enerxética 10743.8 €
09-03-2017 Adxudicado
102863 09-03-2017 Contrato de servizo de asesoramento e asistencia técnica en materia laboral 8264.46 €
09-03-2017 Adxudicado
102864 09-03-2017 Contrato de servizo de asesoramento e asistencia técnica urbanística 11019.28 €
09-03-2017 Adxudicado
60052 23-08-2016 Contratación das obras de construcción dun edificio de usos administrativos. Fase III 141520.0 €
23-08-2016 Adxudicado
60051 23-08-2016 Subministro para ampliación e mellora da instalación eléctrica da área deportiva de Campaña. 46500.0 €
23-08-2016 Adxudicado
58627 23-08-2016 Execucion do proxecto "Mellora de camiños de carácter municipal" 205722.36 €
19-09-2016 Pendente de adxudicar
53776 21-07-2016 Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Valga. 203254.32 €
21-07-2016 En curso
52187 19-07-2016 Mellora de Camiños de Titularidade Municipal 52066.01 €
19-07-2016 Adxudicado
ID Obxecto Importe