Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

  Volver  

Secretaría Xeral para o Turismo (Presidencia da Xunta)

RSS

Datos de contacto

NIF :
S1511001H

Teléfono :
981547499

Fax :
981546674

Correo electrónico :
contratacion-turismo.cpr@xunta.es

Web :
http://turismo.xunta.es/

máis ...

menos Busca Avanzada
ID Data PCPG Obxecto Importe Data estado Estado
ID Obxecto Importe
66 Redacción do proxecto básico e de execución de obra de rehabilitacion e adecuacion da Fortaleza de Monterrei -1ª fase, municipio de Monterrei, (Ourense), cofinanciado con fondos FEDER (80%) e fondos FCI (20%). 119200.0 €
ID Data PCPG Obxecto Importe Data estado Estado