Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

  Volver  

Concello de Melide

RSS

Datos de contacto

NIF :
P1504700D

Teléfono :
981505003

Fax :
981506203

Correo electrónico :
contratacion@melide.dicoruna.es

Web :
http://www.concellodemelide.org/

máis ...

menos Busca Avanzada
ID Data PCPG Obxecto Importe Data estado Estado
137920 20-03-2017 PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE: RENOVACIÓN E MELLORA DAS REDES PLUVIAIS E SANEAMENTO NA RÚA ROSALEDA E OUTRAS, MELIDE (A CORUÑA), incluíd... 51029.76 €
18-04-2017 Pendente de adxudicar
135863 15-03-2017 PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE REPARACIÓN RÚA GRUPO SINDICAL, MELIDE, incluído no PAI 2016 da Deputación da Coruña 28442.32 €
18-04-2017 Pendente de adxudicar
135861 15-03-2017 PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE TRASLADO DE 2 PISTAS DE PADEL E ADECUACIÓN DO SEU ENTORNO, incluído no PAI 2016 da Deputación da Coruña 96919.9 €
18-04-2017 Pendente de adxudicar
135859 15-03-2017 REFORMADO DO PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN REFORMA E POSTA EN VALOR DA PRAZA DE ABASTOS, MELIDE, A CORUÑA incluido no PAI 2016 da Deputa... 82424.42 €
18-04-2017 Pendente de adxudicar
108787 01-02-2017 SERVIZOS XURÍDICOS DO CONCELLO DE MELIDE: SERVIZOS DE ASESORÍA XURÍDICA E SERVIZOS DE DIRECCIÓN, REPRESENTACIÓN, ASISTENCIA LETRADA E DEFENS... 44000.0 €
01-02-2017 Pendente de adxudicar
65619 19-09-2016 PROXECTO REFORMA DE CADROS E MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DA ILUMINACIÓN PÚBLICA DO POLÍGONO INDUSTRIAL DO CONCELLO DE MELIDE (contrat... 32343.31 €
30-12-2016 Renuncia
59294 18-08-2016 SUBMINISTRACIÓN DUN VEHÍCULO FURGÓN E UN REMOLQUE DE CARGA PARA O CONCELLO DE MELIDE (subvencionado polo Fondo de Compensación ambiental, Xu... 21131.3 €
29-09-2016 Deserto
56282 09-08-2016 PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN ADECUACIÓN INTERIOR DA PLANTA PRIMEIRA DO CENTRO SOCIO-CULTURAL DE MELIDE, A CORUÑA- (PAS) 2015-convenios 187102.93 €
24-04-2017 Adxudicado
55903 05-08-2016 PROXECTO DE ACCESO A EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS EN TEILLOR E OUTROS, MELIDE, A CORUÑA (Subvencionado por AGADER) 94491.0 €
12-09-2016 Formalizado
41122 20-06-2016 PROXECTO DE SENDA PEONIL E MELLORA DA PAVIMENTACIÓN NAS CAZALLAS, MELIDE (POS 2016) 88386.15 €
16-07-2016 Pendente de adxudicar
ID Obxecto Importe